Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:1191Počet přijatých dětí:1195

Tyršova základní škola a mateřská škola Plzeň, U Školy 7, příspěvková organizace

Adresa: 
U Školy 7
PSČ: 
326 00
Městský obvod:
Plzeň 8 - Černice
Telefon: 
ZŠ - 378 027 001, MŠ - 378 027 006
Ředitel: 
Mgr. Věra Šimečková
Počet volných míst:
27
Adresa poskytování vzdělání: 
U Školy 7, Vltavínová 10, Plzeň, 326 00

Informace školy

Naše mateřská škola má 2 pracoviště. V září 2014 byla dokončena stavba nové budovy na adrese Vltavínová 10, kde sídlí 2 třídy mateřské školy (Zelené a Oranžové pastelky) s celkovým počtem 53 dětí. V budově základní školy na adrese U Školy 7 je 1 třída MŠ (Modré pastelky) s celkovým počtem 21 dětí. Celková kapacita MŠ je 74 dětí. Třídy jsou věkově smíšené - od 3 do 6ti let.

Naše škola je součástí základní školy. To nám umožňuje se základní školou velice úzce spolupracovat. Pořádáme společné akce a tím umožníme dětem se s prostředím základní školy seznámit ještě před nástupem do 1.tř.ZŠ.

Náš výchovněvzdělávací program se jmenuje: " Začít spolu od začátku". Čerpáme z Rámcového vzdělávacího programu a alternativního programu "Začít spolu". Denní činnosti se soustřeďují do tzv."center aktivity". Děti mají denně možnost výběru centra aktivity, kde se zabývají tématy různých krátkodobých nebo dlouhodobých projektů, plánovaných podle zájmů dětí.

Naše moto je : "DÍTĚ JE NEJVĚTŠÍ RADOSTÍ NAŠEHO ŽIVOTA". Proto z něj chceme vychovat plnohodnotného, sebevědomého jedince, který je okolím přijímán a uznáván.

CHCEME, aby se dítě umělo samostatně rozhodovat, bylo tvůrčí, mělo představivost, umělo řešit problémy a překonávat překážky, umělo přijímat změny, bylo sebevědomé, citově založené, schopné sebeovládání.

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání
1 9514834944 2 382.40 U Školy 7, Vltavínová 10, Plzeň, 326 00
2 9526077444 2 381.02 U Školy 7, Vltavínová 10, Plzeň, 326 00
3 4596185344 2 367.30 U Školy 7, Vltavínová 10, Plzeň, 326 00
4 7699840768 2 366.84 U Školy 7, Vltavínová 10, Plzeň, 326 00
5 2312730883 2 366.18 U Školy 7, Vltavínová 10, Plzeň, 326 00
6 4705303042 2 366.14 U Školy 7, Vltavínová 10, Plzeň, 326 00
7 8377056768 2 365.80 U Školy 7, Vltavínová 10, Plzeň, 326 00
8 4397814528 2 365.56 U Školy 7, Vltavínová 10, Plzeň, 326 00
9 2457744384 2 364.54 U Školy 7, Vltavínová 10, Plzeň, 326 00
10 4021564416 2 364.14 U Školy 7, Vltavínová 10, Plzeň, 326 00
11 4379863808 2 363.72 U Školy 7, Vltavínová 10, Plzeň, 326 00
12 2978188288 2 363.48 U Školy 7, Vltavínová 10, Plzeň, 326 00
13 2839392524 2 362.72 U Školy 7, Vltavínová 10, Plzeň, 326 00
14 2258287488 2 361.50 U Školy 7, Vltavínová 10, Plzeň, 326 00
15 2587884912 2 360.52 U Školy 7, Vltavínová 10, Plzeň, 326 00
16 3633704448 2 101.04 U Školy 7, Vltavínová 10, Plzeň, 326 00
17 2675283299 2 082.34 U Školy 7, Vltavínová 10, Plzeň, 326 00
18 7996960256 2 081.98 U Školy 7, Vltavínová 10, Plzeň, 326 00
19 7328397568 2 080.46 U Školy 7, Vltavínová 10, Plzeň, 326 00
20 6147466243 2 080.14 U Školy 7, Vltavínová 10, Plzeň, 326 00
21 2881032448 2 080.02 U Školy 7, Vltavínová 10, Plzeň, 326 00
22 3671663744 2 066.50 U Školy 7, Vltavínová 10, Plzeň, 326 00
23 7181397568 2 066.32 U Školy 7, Vltavínová 10, Plzeň, 326 00
24 7758101248 2 064.76 U Školy 7, Vltavínová 10, Plzeň, 326 00
25 6615408643 2 062.80 U Školy 7, Vltavínová 10, Plzeň, 326 00
26 4655735808 2 062.78 U Školy 7, Vltavínová 10, Plzeň, 326 00
27 3197000448 2 061.24 U Školy 7, Vltavínová 10, Plzeň, 326 00