Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:113Počet pracovišť mateřských škol:3

Tyršova základní škola a mateřská škola Plzeň, U Školy 7, příspěvková organizace

Adresa: 
U Školy 7
PSČ: 
326 00
Městský obvod:
Plzeň 8 - Černice
Telefon: 
ZŠ - 378 027 001, MŠ - 378 027 006
Ředitel: 
Mgr. Věra Šimečková
Adresa poskytování vzdělání: 
U Školy 7, Vltavínová 10

Informace školy

Naše mateřská škola má 2 pracoviště. V září 2014 byla dokončena stavba nové budovy na adrese Vltavínová 10, kde sídlí 2 třídy mateřské školy (Zelené a Oranžové pastelky) s celkovým počtem 53 dětí. V budově základní školy na adrese U Školy 7 je 1 třída MŠ (Modré pastelky) s celkovým počtem 21 dětí. Celková kapacita MŠ je 74 dětí. Třídy jsou věkově smíšené - od 3 do 6ti let.

Naše škola je součástí základní školy. To nám umožňuje se základní školou velice úzce spolupracovat. Pořádáme společné akce a tím umožníme dětem se s prostředím základní školy seznámit ještě před nástupem do 1.tř.ZŠ.

Náš výchovněvzdělávací program se jmenuje: " Začít spolu od začátku". Čerpáme z Rámcového vzdělávacího programu a alternativního programu "Začít spolu". Denní činnosti se soustřeďují do tzv."center aktivity". Děti mají denně možnost výběru centra aktivity, kde se zabývají tématy různých krátkodobých nebo dlouhodobých projektů, plánovaných podle zájmů dětí.

Naše moto je : "DÍTĚ JE NEJVĚTŠÍ RADOSTÍ NAŠEHO ŽIVOTA". Proto z něj chceme vychovat plnohodnotného, sebevědomého jedince, který je okolím přijímán a uznáván.

CHCEME, aby se dítě umělo samostatně rozhodovat, bylo tvůrčí, mělo představivost, umělo řešit problémy a překonávat překážky, umělo přijímat změny, bylo sebevědomé, citově založené, schopné sebeovládání.