Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:1191Počet přijatých dětí:1195

Mateřská škola Plzeň – Křimice, Vochovská 25, příspěvková organizace

Adresa: 
Vochovská 25
PSČ: 
322 00
Městský obvod:
Plzeň 5 - Křimice
Telefon: 
377 822 268
Ředitel: 
Bc. Jiřina Kavalírová
Počet volných míst:
22
Adresa poskytování vzdělání: 
Vochovská 25

Informace školy

Základní poslání mateřské školy je pomoci dětem dosáhnout do konce svého předškolního období přiměřené fyzické, psychické a sociální samostatnosti, jako základu pro zdravé sebevědomí a sebejistotu. Vzdělávací program "Čtyři roční období, vice stromy napoví"je zaměřen na přírodní témata, přírodu jako nejpřirozenější prostředí dítěte a nezbytnou součást dětského světa, umožňující mnohostranný rozvoj jeho osobnosti, poznání, citů, estetických zážitků, dávající dětem podněty k přemýšlení, poučení, radosti, praktické činnosti. Výhodou je proto prostorná zahrada s malým lesíkem, která poskytuje možnosti krůzným aktivitám, děti si tak zcela přirozeným způsobem budují kladný vztah ke svému okolí, na jehož základě můžeme "stavět", motivovat ke zvídavosti, učit novým poznatkům a dovednostem. Zahrada je průběžně vybavována herními prvky, využívána jako přírodní učebna, místo k pohybu, relaxaci, poznávání, pozorování a k vzájemnému setkávání. Přínosem je také spolupráce s dalšími institucemi a organizacemi, vzdělávací proces zpestřují školní i mimoškolní aktivity: plavecký výcvik, škola bruslení, seznamování s angličtinou britské společnosti Wattsenglisch Ltd., využívání interaktivnho učení, návštěvy vhodných expozic pro děti, knihovny, pořádání divadelních představení v MŠ,  besedy o zvířatech, výukové programy v plzeňské ZOO, besedy s policií ČR, hasiči, spolupráce s ekocentry, se ZŠ - "Škola nanečisto", výlety do zajímavých lokalit v okolí. 

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání
1 3443434912 2 400.18 Vochovská 25
2 8854266496 2 366.88 Vochovská 25
3 7806382592 2 363.84 Vochovská 25
4 3051661696 2 361.94 Vochovská 25
5 4203427843 2 084.54 Vochovská 25
6 2851920576 2 081.32 Vochovská 25
7 4492830144 2 081.28 Vochovská 25
8 7815436672 2 080.96 Vochovská 25
9 7799641625 2 080.86 Vochovská 25
10 8770231552 2 080.12 Vochovská 25
11 6673380096 2 062.92 Vochovská 25
12 8287598087 2 060.86 Vochovská 25
13 2448791042 2 060.82 Vochovská 25
14 5432005632 2 046.22 Vochovská 25
15 3051502592 2 046.22 Vochovská 25
16 4853719048 2 046.10 Vochovská 25
17 4062284870 2 044.68 Vochovská 25
18 1177662721 2 044.38 Vochovská 25
19 4148741696 2 044.14 Vochovská 25
20 9340898304 2 043.72 Vochovská 25
21 4365742088 2 043.50 Vochovská 25
22 3280167424 2 042.56 Vochovská 25