Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:1199Počet přijatých dětí:1208

Mateřská škola Plzeň – Křimice, Vochovská 25, příspěvková organizace

Adresa: 
Vochovská 25
PSČ: 
322 00
Městský obvod:
Plzeň 5 - Křimice
Telefon: 
377 822 268
Ředitel: 
Bc. Jiřina Kavalírová
Počet volných míst:
21
Adresa poskytování vzdělání: 
Vochovská 25

Informace školy

Vzdělávací program " Čtyři roční období aneb jaro, léto, podzim, zima, ve školce se máme prima" je zaměřený zejména na citovou výchovu, cílem vzdělávacího úsilí je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost, utvářet vztahy dítěte k druhému, elementární povědomí o okolním světě a jeho dění. Cestou přirozené výchovy chceme položit základy k celoživotnímu vzdělávání, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, vše v duchu spolupráce s rodinou. Vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, výstupem našeho snažení jsou děti zdravé, chytré, nebojácné, veselé a samostatné. Přínos pro rozvoj osobnosti dítěte má také spolupráce s dalšími institucemi a organizacemi, vzdělávací proces zpestřují školní i mimoškolní aktivity: plavecký výcvik, seznamování s angličtinou metodou Wattsenglisch, využívání interaktivní tabule, příležitostné seznamování s PC, návštěvy vhodných expozic pro děti, knihovny, pořádání divadelních představení v MŠ,  besedy o zvířatech, výukové programy v plzeňské ZOO, spolupráce s ekocentry Ametyst a Tymián, se ZŠ - "Škola nanečisto", besedy s policií ČR, hasiči, výlety do zajímavých lokalit v okolí. Výhodou je rozlehlá zahrada školy, která je koncipována jako „Zahrada fantazie“. V současnosti je dokončena poslední etapa revitalizace zahrady, nadále bude postupně budována a vybavována zejména přírodními herními prvky a využívána jako přírodní učebna, místo k pohybu, relaxaci, poznávání, pozorování a vzájemnému setkávání. 

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání
1 3095906304 2 361.48 Vochovská 25
2 8516759552 2 361.32 Vochovská 25
3 2803119104 2 360.46 Vochovská 25
4 2684445696 2 086.36 Vochovská 25
5 2238516224 2 080.70 Vochovská 25
6 2711743488 2 080.40 Vochovská 25
7 6128844853 2 080.26 Vochovská 25
8 4561382144 2 080.24 Vochovská 25
9 6658780992 2 065.28 Vochovská 25
10 6326170624 2 064.78 Vochovská 25
11 4298830464 2 062.42 Vochovská 25
12 2456022272 2 046.72 Vochovská 25
13 6037195849 2 046.32 Vochovská 25
14 2709078411 2 046.14 Vochovská 25
15 6587226496 2 045.98 Vochovská 25
16 2231087616 2 045.64 Vochovská 25
17 9548495364 2 044.54 Vochovská 25
18 3505338168 2 044.52 Vochovská 25
19 2232856576 2 044.14 Vochovská 25
20 7928255488 2 043.16 Vochovská 25
21 8351723523 2 041.68 Vochovská 25