Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:0Počet pracovišť mateřských škol:0

Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace

Adresa: 
Doudlevecká 35
PSČ: 
301 00
Městský obvod:
Plzeň 3
Telefon: 
378 028 587
Ředitel: 
Mgr. Iveta Žižková
Adresa poskytování vzdělání: 
Doudlevecká 37

Informace školy

Naše mateřská škola je dvoutřídní s kapacitou 44 dětí a je součástí Benešovy základní školy Plzeň. Stojí samostatně vedle budovy základní školy. V mateřské škole vytváříme prostředí, kde se cítí děti i dospělí spokojeně, jistě a bezpečně. Práce jednotlivých pracovníků školy je založená na týmové spolupráci. Všechny učitelky šíří pohodu ve třídách i při spolupráci s rodiči. Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči se snažíme o oboustrannou důvěru a otevřenost, vstřícnost, porozumění a respekt. Spolupráce funguje na základě partnerství. Hlavním záměrem našeho školního vzdělávacího programu je vytvořit pro všechny děti klidné, vyrovnané, vstřícné, stimulující prostředí pro každodenní pobyt v mateřské škole. Chceme, aby dítě na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny, a zároveň ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají. Nedílnou součástí života dětí v mateřské škole je životospráva. Mateřská škola poskytuje dětem významnou část denního příjmu potravy. Proto se snažíme pomoci dětem vytvořit rozumné stravovací návyky, které je budou provázet po celý život. Výhodou, především pro předškolní děti, je spolupráce mateřské školy a základní školy. Cílem spolupráce je propojení a plynulá návaznost předškolního a základního vzdělávaní.