Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:1191Počet přijatých dětí:1195

90. mateřská škola Plzeň, Západní 7, příspěvková organizace

Adresa: 
Západní 7
PSČ: 
323 00
Městský obvod:
Plzeň 1
Telefon: 
722919900
Ředitel: 
Bc. Veronika Vomáčková
Počet volných míst:
39
Adresa poskytování vzdělání: 
Západní 7

Informace školy

Na stejné zemi co my bydlí tu s námi stromy….

Strom vyrůstá z kořenů a naše kořeny jsou v rodině. Jako každý strom má své místo a svou zem, tak my máme svůj domov a místo, kde jsme rádi.

Cílem mateřské školy je probudit v dítěti aktivní zájem o poznávání a objevování světa kolem nás . Současně podpořit touhu a odvahu dítěte předvést, co všechno umí, co dokáže a zvládne. Vedeme děti k základním kompetencím důležitých pro život, ve vztahu k jejich věku, individualitě a rodinnému zázemí. Napomáháme ke zdravému rozvoji a učení dětí, k osvojení si základů hodnot naší společnosti, k přirozenému a pozitivnímu vztahu k přírodě. Podporujeme to, aby se děti staly samostatnými osobnostmi schopnými se projevit a působit na své okolí.

Školní vzdělávací program je tvořen dle požadavků RVP PV s názvem „Putování nad korunami stromů“.  Je toho mnoho , co nám mohou stromy předat i vyprávět, jelikož nejsou bez života, cítí a prožívají tento svět s námi. Jejich příběhy vytvářejí hlavní tématické celky ŠVP. Snahou je co největší prožitek dětí, což zaručují především ty metody, které vychází ze zkušeností dětí, ze situací jim blízkých. Aby se děti setkaly s určitými hodnotami a současně jim byl nabídnut i prostor pro jejich vlastní vyjádření. Je využíváno integrovaných činností, které tvořivým pojetím obohacují představivost, myšlení a city dětí. Naše školka není založena na rozhovorech u obrázků o přírodě , ale na životě přímo v ní. Věříme, že tak můžeme dětem darovat vzpomínky a lásku ke všemu živému.

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání
1 6135561766 2 362.06 Západní 7
2 3528423936 2 085.36 Západní 7
3 6860449285 2 063.28 Západní 7
4 4310338567 2 061.82 Západní 7
5 5400911369 2 061.26 Západní 7
6 3599081088 2 047.28 Západní 7
7 5035341824 2 047.18 Západní 7
8 3319790592 2 047.18 Západní 7
9 8418034944 2 047.18 Západní 7
10 6591242752 2 046.80 Západní 7
11 4633867776 2 046.70 Západní 7
12 9492291237 2 046.70 Západní 7
13 3462787392 2 046.68 Západní 7
14 6232590083 2 046.60 Západní 7
15 8201344660 2 046.52 Západní 7
16 8021873152 2 046.50 Západní 7
17 9000118784 2 046.04 Západní 7
18 7805053824 2 045.90 Západní 7
19 9819353152 2 045.48 Západní 7
20 6694334208 2 045.06 Západní 7
21 6524113921 2 045.06 Západní 7
22 8321565444 2 045.04 Západní 7
23 4261018752 2 044.68 Západní 7
24 4878106496 2 044.68 Západní 7
25 8397403392 2 044.62 Západní 7
26 6109155526 2 044.48 Západní 7
27 3391352576 2 044.48 Západní 7
28 9079243776 2 044.38 Západní 7
29 2354893568 2 044.34 Západní 7
30 2303243185 2 044.30 Západní 7
31 8655985152 2 044.26 Západní 7
32 3174810112 2 044.24 Západní 7
33 9163446272 2 044.08 Západní 7
34 6798221824 2 043.72 Západní 7
35 3199588992 2 043.70 Západní 7
36 7647269888 2 043.66 Západní 7
37 2449422083 2 043.54 Západní 7
38 9035822084 2 043.52 Západní 7
39 4459857536 2 043.44 Západní 7