Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:1191Počet přijatých dětí:1194

89. mateřská škola Plzeň, Habrová 8, příspěvková organizace

Adresa: 
Habrová 8
PSČ: 
326 00
Městský obvod:
Plzeň 2 - Slovany
Telefon: 
724 137 865
Ředitel: 
Bc. Jiřina Solfronková
Počet volných míst:
24
Adresa poskytování vzdělání: 
Habrová 8

Informace školy

Naše mateřská škola je umístěna v klidném prostředí, hned vedle městského parku a zároveň v blízkosti řeky. Tato poloha zpříjemňuje pobyty venku a podporuje aktivní poznávání přírody a světa kolem nás. Zároveň umožňuje různé sportovní vyžití. Výhodou školky je také rozsáhlá zahrada s různými zákoutími a herními prvky. Komplex MŠ zahrnuje tři pavilony, z nichž jeden v sobě skrývá také hospodářské zázemí. Ke každé z pěti tříd přísluší také šatna, toalety a kuchyňka pro výdej obědů, přičemž jedna třída je koncipována pro menší počet dětí. Všechny třídy jsou prostorné, prosluněné a vkusně i funkčně vybavené.

Během pobytu dětí v MŠ dbáme na harmonický vývoj dítěte, komunikační a sociální dovednosti a také individuální přístup ke každému dítěti.

V současné době vycházejí veškeré výchovně vzdělávací aktivity v MŠ z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je reprezentován školním vzdělávacím programem (ŠVP) s názvem „Tajemství na habrové stráni, aneb pojďte s námi za poznáním".

Cílem ŠVP je mimo jiné přirozenou formou podporovat osobnostní a sociální rozvoj dítěte, podporovat a rozvíjet sociální a citové vztahy mezi dětmi a připravit je na start do další životní etapy. V neposlední řadě také program usiluje o začlenění MŠ do místního společenství, formou spolupráce s rodiči, prarodiči, okolními ZŠ, domovy pro seniory atd.

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání
1 3479750493 2 365.76 Habrová 8
2 3277387521 2 364.08 Habrová 8
3 2675108608 2 362.08 Habrová 8
4 7734574336 2 361.58 Habrová 8
5 2388123648 2 361.16 Habrová 8
6 2674052352 2 360.66 Habrová 8
7 2809672704 2 086.58 Habrová 8
8 4403761152 2 085.60 Habrová 8
9 8700575232 2 084.78 Habrová 8
10 3117395328 2 084.02 Habrová 8
11 2753006336 2 082.94 Habrová 8
12 3887018624 2 081.46 Habrová 8
13 5508763008 2 080.94 Habrová 8
14 7150647808 2 080.52 Habrová 8
15 6821344256 2 063.64 Habrová 8
16 8845220352 2 062.56 Habrová 8
17 7519088128 2 062.48 Habrová 8
18 7211298304 2 060.88 Habrová 8
19 4528680969 2 046.88 Habrová 8
20 4618248448 2 045.60 Habrová 8
21 3100039048 2 045.42 Habrová 8
22 2590234882 2 045.32 Habrová 8
23 4412836864 2 044.40 Habrová 8
24 8834915844 2 044.26 Habrová 8