Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:0Počet pracovišť mateřských škol:0

87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace

Adresa: 
Komenského 46
PSČ: 
323 00
Městský obvod:
Plzeň 1
Telefon: 
377 520 385
Ředitel: 
Ivana Huclová
Adresa poskytování vzdělání: 
Komenského 46

Informace školy

87.mateřská škola je v síti "Mateřských škol podporujících zdraví"

 

Máme celkem 8 tříd smíšených, tzn jsou zde děti věku 3 - 6 let po určitém počtu z každé věkové skupiny. 

Každá třída má 2 herny, které dětem zajišťují dostatek prostoru pro pohyb a hry. O pohodu a příjemné prostředí se starají paní učitelky. Povoz školy zajišťuje vstřícný provozní personál. Škola má bezbariérový přístup k pavilonům.

Podporujeme zdravý životní styl, a zdraví dítěte. Využíváme proto mnoho aktivit na podporu zdraví.

Přímo v objektu školy je:

  • Solná místnost
  • Sauna- infra
  • Třídy jsou vybaveny tělovýchovným náčiním

Předškolní děti věku 5 - 6 let mají 1x měsíčně pohybové aktivity v Centru aktivit Krašovská, 1x ročně plavecký bazén Lochotín, zapojujeme se do sportovních her MŠ nebo jiných sportovních projektů pořádaných obvodem Plzeň 1 nebo městem.

Spolupracujeme úzce s Boleveckou ZŠ, kam 1x měsíčně docházíme s dětmi do tělocvičny. Pořádáme časté výlety, vycházky do vzdálenějšího okolí školy.

Důraz klademe na přípravu dětí do ZŠ.

Děti navštíví před zápisy první třídu ZŠ, učitelky MŠ mají konzultace s učitelkami 1.tříd týkající se přípravy dětí na ZŠ, pořádáme společné setkání rodičů a učitelek 1.tříd před zápisy do ZŠ.

Na všech třídách probíhá v rámci dopoledního programu 1x týdně hravou formou angličtina. Současně nabízíme rodičům na celý školní rok v odpoledních hodinách 1x týdně placený krouže AJ.

Program školy doplňujeme o divadelní představení, besedy s policií, hasiči, zdravotníky, využíváme vzdělávacích programů v ZOO, Techmanii.

Klademe důraz více na osobní kontakt a komunikaci s dítětem, na rozvoj jeho výslovnosti, komunikaci, logické uvažování /využíváme např. didaktické, pohybové, hudební aktivity/. Důležitá je pro nás četba dětem, vyprávění  s dětmi, práce s pohádkou, s příběhem....ap.aktivity. Podporujeme rozvoj jemné a hrubé motoriky dítěte. Co výrazně nepodporujeme je IT technika. Záměrně nemáme tablety, interaktivní tabule. Na každé třídě mají děti pouze k dispozici počítač s programy na plnění úkolů hravou formou.

Každá třída má nastavena svá pravidla pro vzájemný respekt, vztahy mezi dětmi navzájem.

Třídní učitelky mají nastaveny konzultační hodiny pro rodiče. Rodiče mohou s učitelkami komunikovat o všem potřebném.

Webové stránky školy: www.kosici.cz