Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:1191Počet přijatých dětí:1194

87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace

Adresa: 
Komenského 46
PSČ: 
323 00
Městský obvod:
Plzeň 1
Telefon: 
377 520 385
Ředitel: 
Ivana Huclová
Počet volných míst:
40
Adresa poskytování vzdělání: 
Komenského 46

Informace školy

87.mateřská škola je v síti "Mateřských škol podporujících zdraví"

 

Máme celkem 8 tříd smíšených, tzn jsou zde děti věku 3 - 6 let po určitém počtu z každé věkové skupiny. 

Každá třída má 2 herny, které dětem zajišťují dostatek prostoru pro pohyb a hry. O pohodu a příjemné prostředí se starají paní učitelky. Povoz školy zajišťuje vstřícný provozní personál. Škola má bezbariérový přístup k pavilonům.

Podporujeme zdravý životní styl, a zdraví dítěte. Využíváme proto mnoho aktivit na podporu zdraví.

Přímo v objektu školy je:

  • Solná místnost
  • Sauna- infra
  • Třídy jsou vybaveny tělovýchovným náčiním

Předškolní děti věku 5 - 6 let mají 1x měsíčně pohybové aktivity v Centru aktivit Krašovská, 1x ročně plavecký bazén Lochotín, zapojujeme se do sportovních her MŠ nebo jiných sportovních projektů pořádaných obvodem Plzeň 1 nebo městem.

Spolupracujeme úzce s Boleveckou ZŠ, kam 1x měsíčně docházíme s dětmi do tělocvičny. Pořádáme časté výlety, vycházky do vzdálenějšího okolí školy.

Důraz klademe na přípravu dětí do ZŠ.

Děti navštíví před zápisy první třídu ZŠ, učitelky MŠ mají konzultace s učitelkami 1.tříd týkající se přípravy dětí na ZŠ, pořádáme společné setkání rodičů a učitelek 1.tříd před zápisy do ZŠ.

Na všech třídách probíhá v rámci dopoledního programu 1x týdně hravou formou angličtina. Současně nabízíme rodičům na celý školní rok v odpoledních hodinách 1x týdně placený krouže AJ.

Program školy doplňujeme o divadelní představení, besedy s policií, hasiči, zdravotníky, využíváme vzdělávacích programů v ZOO, Techmanii.

Klademe důraz více na osobní kontakt a komunikaci s dítětem, na rozvoj jeho výslovnosti, komunikaci, logické uvažování /využíváme např. didaktické, pohybové, hudební aktivity/. Důležitá je pro nás četba dětem, vyprávění  s dětmi, práce s pohádkou, s příběhem....ap.aktivity. Podporujeme rozvoj jemné a hrubé motoriky dítěte. Co výrazně nepodporujeme je IT technika. Záměrně nemáme tablety, interaktivní tabule. Na každé třídě mají děti pouze k dispozici počítač s programy na plnění úkolů hravou formou.

Každá třída má nastavena svá pravidla pro vzájemný respekt, vztahy mezi dětmi navzájem.

Třídní učitelky mají nastaveny konzultační hodiny pro rodiče. Rodiče mohou s učitelkami komunikovat o všem potřebném.

Webové stránky školy: www.kosici.cz

 

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání
1 5627021312 2 087.04 Komenského 46
2 3364238848 2 084.02 Komenského 46
3 9446308486 2 083.48 Komenského 46
4 2307204864 2 082.88 Komenského 46
5 7174589448 2 080.66 Komenského 46
6 8949414656 2 060.70 Komenského 46
7 2537955846 2 047.16 Komenského 46
8 3131528968 2 047.16 Komenského 46
9 7818524163 2 046.80 Komenského 46
10 8112791872 2 046.52 Komenského 46
11 7385062912 2 046.32 Komenského 46
12 5082740992 2 045.82 Komenského 46
13 9430338688 2 044.68 Komenského 46
14 3430247424 2 044.08 Komenského 46
15 5878139392 2 043.78 Komenského 46
16 6465319232 2 043.18 Komenského 46
17 7234629632 2 043.18 Komenského 46
18 3668972032 2 042.58 Komenského 46
19 9166598656 2 042.54 Komenského 46
20 6363678208 2 042.48 Komenského 46
21 4931678976 2 042.48 Komenského 46
22 6024227072 2 042.46 Komenského 46
23 7382641664 2 042.32 Komenského 46
24 9062218249 2 042.18 Komenského 46
25 8015603712 2 041.96 Komenského 46
26 6900385792 2 041.96 Komenského 46
27 3534831104 2 041.80 Komenského 46
28 4171918880 2 041.74 Komenského 46
29 9459425536 2 041.68 Komenského 46
30 9556689925 2 041.46 Komenského 46
31 2878330888 2 041.32 Komenského 46
32 2623929664 2 041.02 Komenského 46
33 4888072964 2 041.00 Komenského 46
34 4345326592 2 040.80 Komenského 46
35 6011624961 2 040.72 Komenského 46
36 6015821856 2 040.62 Komenského 46
37 9885113677 2 040.60 Komenského 46
38 4880596096 2 040.12 Komenského 46
39 9233122563 2 040.04 Komenského 46
40 7912846336 2 040.02 Komenského 46
41 4264448400 1 727.28 Komenského 46