Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:0Počet pracovišť mateřských škol:0

87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace

Adresa: 
Komenského 46
PSČ: 
323 00
Městský obvod:
Plzeň 1
Telefon: 
377 520 385
Ředitel: 
Ivana Huclová
Adresa poskytování vzdělání: 
Komenského 46

Informace školy

87.mateřská škola je v síti "Mateřských škol podporujících zdraví"

Den otevřených dveří: 11.4.2019 od 8:30 - 11:00, odpoledne 14:30 - 16:00 hodin

Máme celkem 8 tříd smíšených. Z tohoto počtu je 1 třída vybavena pro děti nově nastupující, věku 2,5 - 3 roky /děti narozené od 1.11.2016 - 31.1.2017 za předpokladu volné kapacity třídy/.  V případě další volné kapacity na této třídě, můžeme přijmout postupně v omezeném počtu děti věku 2 roky /děti narozené od 1.2.2017 a dále/. Na této třídě je kladen důraz na adaptaci dětí a maximální spolupráci s rodiči. Děti zde mají klidné aktivity a klidný režim dne. Pracují zde 2 učitelky a 1 chůva.

Každá třída má 2 herny, které dětem zajišťují dostatek prostoru pro pohyb a hry. O pohodu a příjemné prostředí se starají paní učitelky. Povoz školy zajišťuje vstřícný provozní personál. Škola má bezbariérový přístup ke 3 pavilonům.

Podporujeme zdraví, zdravý životní styl. Využíváme mnoho aktivit na podporu zdraví.

Přímo v objektu školy je:

  • Solná komora
  • Vířivý bazén
  • Sauna- infra
  • Třídy jsou vybaveny tělovýchovným náčiním

Předškolní děti chodí 1x měsíčně na cvičení do centra aktivit Krašovská, 1x ročně na plavecký bazén Lochotín, zapojujeme se do sportovních her MŠ nebo jiných sportovních projektů pořádaných obvodem Plzeň 1 nebo městem.

Všechny třídy /mimo třídy s dětmi věku 2,5 roku/ chodí cvičit 1x za 14 dní do tělocvičny ZŠ Bolevecká. Pořádáme časté výlety, vycházky do vzdálenějšího okolí školy.

Důraz klademe na přípravu dětí do ZŠ. Úzce spolupracujeme se ZŠ Bolevec. Děti navštíví před zápisy první třídu ZŠ, učitelky MŠ mají konzultace s učitelkami 1.tříd týkající se přípravy dětí na ZŠ, pořádáme společné sportovní dopoledne 1x ročně.....ap.

Na všech třídách /mimo nejml.dětí třídy 4.B/ probíhá v rámci dopoledního programu 1x týdně hravou formou angličtina. Současně nabízíme rodičům na celý školní rok v odpoledních hodinách 1x týdně placený krouže AJ.

Program školy doplňujeme o divadelní představení, besedy s policií, hasiči, zdravotníky, využíváme vzdělávacích programů v ZOO, Techmanii.

Co výrazně nepodporujeme je IT technika. Nemáme tablety, interaktivní tabule. Na každé třídě mají děti pouze k dispozici počítač s programy na plnění úkolů hravou formou. Klademe důraz více na osobní kontakt a komunikaci s dítětem, na rozvoj jeho výslovnosti, komunikaci, logické uvažování /využíváme např. didaktické, pohybové, hudební aktivity/. Důležitá je pro nás četba dětem, povídání o příběhu, práce s pohádkou, s příběhem....ap.aktivity. Podporujeme rozvoj jemné a hrubé motoriky dítěte. Každá třída má nastavena svá pravidla pro vzájemný respekt, vztahy mezi dětmi navzájem. Třídní učitelky mají nastaveny konzultační hodiny pro rodiče. Rodiče mohou s učitelkami komunikovat o všem potřebném.

Webové stránky školy: www.kosici.cz