Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:1199Počet přijatých dětí:1208

87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace

Adresa: 
Komenského 46
PSČ: 
323 00
Městský obvod:
Plzeň 1
Telefon: 
377 520 385
Ředitel: 
Ivana Huclová
Počet volných míst:
60
Adresa poskytování vzdělání: 
Komenského 46

Informace školy

87.mateřská škola je v síti "Mateřských škol podporujících zdraví"

Den otevřených dveří: 11.4.2019 od 8:30 - 11:00, odpoledne 14:30 - 16:00 hodin

Máme celkem 8 tříd smíšených. Z tohoto počtu je 1 třída vybavena pro děti nově nastupující, věku 2,5 - 3 roky /děti narozené od 1.11.2016 - 31.1.2017 za předpokladu volné kapacity třídy/.  V případě další volné kapacity na této třídě, můžeme přijmout postupně v omezeném počtu děti věku 2 roky /děti narozené od 1.2.2017 a dále/. Na této třídě je kladen důraz na adaptaci dětí a maximální spolupráci s rodiči. Děti zde mají klidné aktivity a klidný režim dne. Pracují zde 2 učitelky a 1 chůva.

Každá třída má 2 herny, které dětem zajišťují dostatek prostoru pro pohyb a hry. O pohodu a příjemné prostředí se starají paní učitelky. Povoz školy zajišťuje vstřícný provozní personál. Škola má bezbariérový přístup ke 3 pavilonům.

Podporujeme zdraví, zdravý životní styl. Využíváme mnoho aktivit na podporu zdraví.

Přímo v objektu školy je:

  • Solná komora
  • Vířivý bazén
  • Sauna- infra
  • Třídy jsou vybaveny tělovýchovným náčiním

Předškolní děti chodí 1x měsíčně na cvičení do centra aktivit Krašovská, 1x ročně na plavecký bazén Lochotín, zapojujeme se do sportovních her MŠ nebo jiných sportovních projektů pořádaných obvodem Plzeň 1 nebo městem.

Všechny třídy /mimo třídy s dětmi věku 2,5 roku/ chodí cvičit 1x za 14 dní do tělocvičny ZŠ Bolevecká. Pořádáme časté výlety, vycházky do vzdálenějšího okolí školy.

Důraz klademe na přípravu dětí do ZŠ. Úzce spolupracujeme se ZŠ Bolevec. Děti navštíví před zápisy první třídu ZŠ, učitelky MŠ mají konzultace s učitelkami 1.tříd týkající se přípravy dětí na ZŠ, pořádáme společné sportovní dopoledne 1x ročně.....ap.

Na všech třídách /mimo nejml.dětí třídy 4.B/ probíhá v rámci dopoledního programu 1x týdně hravou formou angličtina. Současně nabízíme rodičům na celý školní rok v odpoledních hodinách 1x týdně placený krouže AJ.

Program školy doplňujeme o divadelní představení, besedy s policií, hasiči, zdravotníky, využíváme vzdělávacích programů v ZOO, Techmanii.

Co výrazně nepodporujeme je IT technika. Nemáme tablety, interaktivní tabule. Na každé třídě mají děti pouze k dispozici počítač s programy na plnění úkolů hravou formou. Klademe důraz více na osobní kontakt a komunikaci s dítětem, na rozvoj jeho výslovnosti, komunikaci, logické uvažování /využíváme např. didaktické, pohybové, hudební aktivity/. Důležitá je pro nás četba dětem, povídání o příběhu, práce s pohádkou, s příběhem....ap.aktivity. Podporujeme rozvoj jemné a hrubé motoriky dítěte. Každá třída má nastavena svá pravidla pro vzájemný respekt, vztahy mezi dětmi navzájem. Třídní učitelky mají nastaveny konzultační hodiny pro rodiče. Rodiče mohou s učitelkami komunikovat o všem potřebném.

Webové stránky školy: www.kosici.cz

 

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání
1 8706641927 2 086.30 Komenského 46
2 2835694848 2 084.42 Komenského 46
3 6070774016 2 081.66 Komenského 46
4 8370603008 2 063.16 Komenského 46
5 2272520964 2 063.14 Komenského 46
6 3167787136 2 061.10 Komenského 46
7 9589279744 2 061.00 Komenského 46
8 9737191552 2 060.76 Komenského 46
9 3075482112 2 060.64 Komenského 46
10 8974799366 2 060.28 Komenského 46
11 3096221312 2 047.24 Komenského 46
12 6691823616 2 045.06 Komenského 46
13 6425337344 2 044.68 Komenského 46
14 4076876288 2 043.32 Komenského 46
15 9670445568 2 043.32 Komenského 46
16 6288772096 2 042.92 Komenského 46
17 2882123584 2 042.70 Komenského 46
18 3910014272 2 042.58 Komenského 46
19 9553990912 2 042.56 Komenského 46
20 2348430464 2 042.32 Komenského 46
21 6925305761 2 042.20 Komenského 46
22 5291594752 2 042.18 Komenského 46
23 3034563712 2 042.00 Komenského 46
24 6116761668 2 041.98 Komenského 46
25 2010802688 2 041.88 Komenského 46
26 6412117248 2 041.82 Komenského 46
27 7653819456 2 041.62 Komenského 46
28 5276270724 2 041.50 Komenského 46
29 8180879872 2 041.46 Komenského 46
30 2446570688 2 041.46 Komenského 46
31 2963555847 2 041.40 Komenského 46
32 6462051845 2 041.24 Komenského 46
33 8797251808 2 041.24 Komenského 46
34 4626846208 2 041.08 Komenského 46
35 7068412416 2 041.08 Komenského 46
36 2139790208 2 040.92 Komenského 46
37 3063092224 2 040.82 Komenského 46
38 3964770688 2 040.82 Komenského 46
39 8946341568 2 040.78 Komenského 46
40 9148436485 2 040.72 Komenského 46
41 7571872256 2 040.62 Komenského 46
42 3145022976 2 040.48 Komenského 46
43 8358539776 2 040.44 Komenského 46
44 5455626752 2 040.42 Komenského 46
45 9854513923 2 040.42 Komenského 46
46 6479868224 2 040.36 Komenského 46
47 7358262848 2 040.36 Komenského 46
48 9689158272 2 040.26 Komenského 46
49 6038348891 2 040.26 Komenského 46
50 3010288649 2 040.22 Komenského 46
51 7996209792 2 040.18 Komenského 46
52 8327078656 2 040.12 Komenského 46
53 7975511047 2 040.08 Komenského 46
54 9957947392 1 727.22 Komenského 46
55 9341352448 1 727.22 Komenského 46
56 6651241216 1 727.22 Komenského 46
57 3224171776 1 727.18 Komenského 46
58 3927414272 1 727.16 Komenského 46
59 2621531136 1 727.14 Komenského 46
60 2358374462 1 727.12 Komenského 46
61 5613907456 1 727.06 Komenského 46
62 8122703361 1 727.06 Komenského 46
63 8243675648 1 727.02 Komenského 46
64 5886251968 1 726.96 Komenského 46
65 8920912128 1 726.94 Komenského 46
66 2533407776 1 726.74 Komenského 46
67 6533568635 1 726.70 Komenského 46
68 4882688512 1 726.62 Komenského 46
69 3269519872 1 726.52 Komenského 46
70 5089844485 1 726.50 Komenského 46
71 2467773696 1 726.50 Komenského 46