Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:1191Počet přijatých dětí:1194

81. mateřská škola Plzeň, Hodonínská 53, příspěvková organizace

Adresa: 
Hodonínská 53
PSČ: 
323 00
Městský obvod:
Plzeň 1
Telefon: 
377 259 025
Ředitel: 
Bc.Hana Steinbachová
Počet volných míst:
30
Adresa poskytování vzdělání: 
Břeclavská 12
Hodonínská 53

Informace školy

 

Naše mateřská škola je umístěna v lokalitě severního předměstí Plzně Lochotín, v centru sídliště Vinice. Nachází sw v těsné blízkosti Lochotínského parku, velké

Zoologické zahrady a Dinoparku a má dvě pracoviště, 6 tříd s kapacitou 138 dětí. Na pracoviště Břeclavská se může umístit 112 dětí a na pracoviště Hodonínská 26 dětí.

Pracujeme dle Školního vzdělávacího programu ,,Chceš si hrát, svět objevit? Probuď oči, uši, srdce, s kamarády můžeš jít"

Záměrem mateřské školy je nadále všestranně rozvíjet osobnosti dětí s ohledem na jejich individuální dispozice, potřeby a zájmy. Zlepšovat podmínky pro výchovu a vzdělávání

– materiální i sociální, nadále rozšiřovat spolupráci mateřské školy s dalšími institucemi, účast na akcích v rámci obce a v regionu města Plzně.  Doplňkovým programem je předplavecká výchova,

ozdravný cyklus v infa sauně, sportování v Centru aktivit v Krašovské, pravidelné návštěvy v ZOO a botanické zahradě, v Techmánii a další zajímavé činnosti pro děti.

Podporovat vytvoření „komunity mateřské školy“ např. do výchovně vzdělávací práce zapojovat nejen personál mateřské školy, ale i rodiče dětí, rodiče dětí ze sociálně

znevýhodněného prostředí tak, aby byla postupně vytvořena širší a pestrá komunita mateřské školy. Zpojovat mateřskou školu do dění v obci a regionu. Mezi projekty naší školy

patří například spolupráce se ZOO+ Akvatera Plzeň - výukové programy "Putování za zvířátky" (ekologická výchova), spolupráce s knihovnou města Plzeň- Vinice "Z pohádky do

pohádky". atd.

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání
1 9676482688 2 365.30 Hodonínská 53
2 2875643392 2 364.10 Břeclavská 12
3 8322040082 2 100.50 Břeclavská 12
4 2383698944 2 082.02 Břeclavská 12
5 8035806728 2 064.36 Břeclavská 12
6 8765865984 2 064.18 Břeclavská 12
7 5518479368 2 064.16 Břeclavská 12
8 6080384768 2 063.34 Břeclavská 12
9 4885540864 2 062.64 Břeclavská 12
10 9166480384 2 060.42 Břeclavská 12
11 1128900608 2 046.90 Břeclavská 12
12 9306872784 2 046.90 Hodonínská 53
13 6341324817 2 046.52 Břeclavská 12
14 5579874816 2 046.08 Břeclavská 12
15 5538994176 2 044.72 Břeclavská 12
16 9780349952 2 044.54 Břeclavská 12
17 3231703047 2 044.30 Hodonínská 53
18 6549819904 2 044.16 Břeclavská 12
19 3850813184 2 044.02 Břeclavská 12
20 2477541124 2 043.68 Břeclavská 12
21 9432883280 2 043.18 Hodonínská 53
22 3491392512 2 042.94 Hodonínská 53
23 9135385627 2 042.12 Břeclavská 12
24 2406030464 2 041.74 Hodonínská 53
25 1122545152 2 041.44 Břeclavská 12
26 2356402944 2 041.28 Břeclavská 12
27 7264754688 2 041.12 Břeclavská 12
28 8912464896 2 040.80 Břeclavská 12
29 7781114112 2 040.78 Hodonínská 53
30 3974753287 2 040.76 Břeclavská 12
31 8516417536 2 040.42 Břeclavská 12
32 2265761281 2 040.16 Břeclavská 12
33 6460144384 1 727.24 Hodonínská 53