Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:1199Počet přijatých dětí:1208

81. mateřská škola Plzeň, Hodonínská 53, příspěvková organizace

Adresa: 
Hodonínská 53
PSČ: 
323 00
Městský obvod:
Plzeň 1
Telefon: 
377 259 025
Ředitel: 
Bc.Hana Steinbachová
Počet volných míst:
28
Adresa poskytování vzdělání: 
Břeclavská 12
Hodonínská 53

Informace školy

 

Naše mateřská škola je umístěna v lokalitě severního předměstí Plzně Lochotín, v centru sídliště Vinice. Nachází sw v těsné blízkosti Lochotínského parku, velké

Zoologické zahrady a Dinoparku a má dvě pracoviště, 6 tříd s kapacitou 138 dětí. Na pracoviště Břeclavská se může umístit 112 dětí a na pracoviště Hodonínská 26 dětí.

Pracujeme dle Školního vzdělávacího programu ,,Chceš si hrát, svět objevit? Probuď oči, uši, srdce, s kamarády můžeš jít"

Záměrem mateřské školy je nadále všestranně rozvíjet osobnosti dětí s ohledem na jejich individuální dispozice, potřeby a zájmy. Zlepšovat podmínky pro výchovu a vzdělávání

– materiální i sociální, nadále rozšiřovat spolupráci mateřské školy s dalšími institucemi, účast na akcích v rámci obce a v regionu města Plzně.  Doplňkovým programem je předplavecká výchova,

ozdravný cyklus v infa sauně, sportování v Centru aktivit v Krašovské, pravidelné návštěvy v ZOO a botanické zahradě, v Techmánii a další zajímavé činnosti pro děti.

Podporovat vytvoření „komunity mateřské školy“ např. do výchovně vzdělávací práce zapojovat nejen personál mateřské školy, ale i rodiče dětí, rodiče dětí ze sociálně

znevýhodněného prostředí tak, aby byla postupně vytvořena širší a pestrá komunita mateřské školy. Zpojovat mateřskou školu do dění v obci a regionu. Mezi projekty naší školy

patří například spolupráce se ZOO+ Akvatera Plzeň - výukové programy "Putování za zvířátky" (ekologická výchova), spolupráce s knihovnou města Plzeň- Vinice "Z pohádky do

pohádky". atd.

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání
1 4746500608 2 367.08 Břeclavská 12
2 5771245056 2 363.60 Břeclavská 12
3 8793834496 2 360.40 Hodonínská 53
4 6069675521 2 360.40 Břeclavská 12
5 7241368576 2 084.84 Břeclavská 12
6 7153653769 2 083.68 Břeclavská 12
7 2978645768 2 081.50 Břeclavská 12
8 5537020672 2 080.66 Břeclavská 12
9 8340113928 2 063.96 Hodonínská 53
10 5327845888 2 061.00 Břeclavská 12
11 4908421643 2 060.76 Hodonínská 53
12 3969920256 2 060.26 Břeclavská 12
13 8053286656 2 047.28 Břeclavská 12
14 2973027328 2 046.66 Břeclavská 12
15 3571059260 2 045.80 Břeclavská 12
16 6723431552 2 045.30 Břeclavská 12
17 6249198592 2 045.30 Břeclavská 12
18 3535288327 2 045.30 Břeclavská 12
19 8302933504 2 045.30 Břeclavská 12
20 3793290752 2 045.30 Břeclavská 12
21 5323513658 2 045.24 Hodonínská 53
22 5692887808 2 044.98 Břeclavská 12
23 6957709824 2 043.68 Břeclavská 12
24 1079106944 2 043.48 Hodonínská 53
25 5826048512 2 042.92 Břeclavská 12
26 2878830081 2 042.22 Břeclavská 12
27 4601207552 2 041.72 Břeclavská 12
28 5367937792 2 041.62 Břeclavská 12