Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:0Počet pracovišť mateřských škol:0

70. mateřská škola Plzeň, Waltrova 26, příspěvková organizace

Adresa: 
Waltrova 26
PSČ: 
318 00
Městský obvod:
Plzeň 3
Telefon: 
377 387 182
Ředitel: 
Eva Zennerová
Adresa poskytování vzdělání: 
Waltrova 26

Informace školy

70. mateřská škola byla dána do provozu 1.9.1981 a sídlí v Plzni, na okraji panelového sídliště Skvrňany v městské části ÚMO Plzeň 3. Současně s ostatními mateřskými školami získala usnesením městského zastupitelstva v Plzni ze dne 8.11.2001 s platností od 1.1.2002 právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvková organizace.

Mateřská škola je pětitřídní a kapacita školy byla od 1.9.2011 navýšena rozhodnutím Krajského úřadu ze stávajících 112 dětí na 127 dětí.

Provozní doba od 6.00 – 16.30 hodin byla určena po dohodě s rodiči. Vždy na začátku školního roku se rodiče mohou na aktivu vyjádřit k potřebě jejího dalšího prodloužení.

Speciální zaměření – škola je zapojena do projektů Solme s rozumem a Zdravá školní jídelna, dále  do projektu EDULAB a do projektu RODIČE VÍTÁNI.

Zájmové činnosti – hra na zobcovou flétnu, anglický jazyk ve všech třídách pod vedením třídních učitelek denně zdarma,  na každé třídě " Školáček"- příprava na školu. Ve dvou třídách interaktivní tabule.

Nadstandartní činnost – plavání, bruslení, solná jeskyně (organizujeme po zjištění zájmu rodičů), v každé třídě logopedická asistentka a zdravotník (funkce vykonává proškolená třídní učitelka).

Areál školy je umístěn do prostor bývalého lomu, čímž vznikla zajímavě řešená zahrada. Mateřská škola se skládá ze dvou jednopodlažních pavilonů, které jsou navzájem propojeny administrativní budovou. Jeden z pavilonů má bezbariérový přístup.

V každém z pavilonů jsou dvě velké třídy a herny, sloužící též jako tělocvičny. Na každou třídu navazuje šatna dětí a učitelek, umývárna, WC a kuchyňka pro výdej jídel.

V administrativní budově se nachází školní kuchyně se sklady, kancelář ředitelky a vedoucí školní jídelny. V další části je menší třída pro 15 dvouletých dětí, šatna, sborovna, prádelna, sklad, metodický kabinet a městský byt 2+1 s příslušenstvím .

Spolupráce s organizacemi – škola spolupracuje s řadou různých organizací, ale nejvíce s 33.ZŠ a 15.ZŠ při organizaci různých akcí pro děti v průběhu celého roku. Bližší informace na školním webu.