Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:1191Počet přijatých dětí:1194

64. mateřská škola Plzeň, Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Adresa: 
Pod Chlumem 3
PSČ: 
312 00
Městský obvod:
Plzeň 4
Telefon: 
602 450 383
Ředitel: 
Ing. Bc. Mariana Mužíková
Počet volných míst:
63
Adresa poskytování vzdělání: 
Pod Chlumem 3

Informace školy

64. mateřská škola je umístěna v pěkné zahradě na okraji města, mimo hlavní ulici, v klidové zóně, v městském obvodu Plzeň 4 – Doubravka.  V blízkosti školy je pak využíváno pro školní akce krásné okolí Zábělé a Chlumu. Škola sousedí s areálem 14. ZŠ Plzeň a ZUŠ Bedřicha Smetany v Plzni.

Posláním mateřské školy je podporovat tvořivost, citovost a aktivitu dětí. Ve spolupráci s rodinou rozvíjet jejich samostatnost a zodpovědnost k sobě i k druhým, utvářet a rozvíjet jejich osobnost tak, aby po absolvování naší mateřské školy byly maximálně fyzicky, psychicky a sociálně samostatné v úrovni odpovídající jejich věku.

Motto naší školy - "Každý umí něco nejlépe" - vystihuje snahu zaměstnanců dětem pomáhat objevovat a prohlubovat jejich možnosti a nové obzory.

Školní program je založený na aktivních činnostech dětí a osvojování poznatků probíhá formou pochopení souvislostí (pokusy, pozorování, tvořivé činnosti, řešení problémových situací, logické hádanky apod.). Dlouhodobé projekty a tématické celky prostupují celý rok.

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání
1 3919318082 2 363.22 Pod Chlumem 3
2 9162313472 2 362.36 Pod Chlumem 3
3 8203480576 2 360.34 Pod Chlumem 3
4 6577360896 2 360.28 Pod Chlumem 3
5 2653203968 2 087.12 Pod Chlumem 3
6 3985138563 2 086.94 Pod Chlumem 3
7 4978936832 2 083.52 Pod Chlumem 3
8 8032206336 2 081.38 Pod Chlumem 3
9 9539373312 2 081.34 Pod Chlumem 3
10 2374212096 2 080.86 Pod Chlumem 3
11 7796804352 2 080.84 Pod Chlumem 3
12 6717810688 2 061.60 Pod Chlumem 3
13 8595896323 2 061.46 Pod Chlumem 3
14 2864268544 2 061.32 Pod Chlumem 3
15 4349608448 2 060.58 Pod Chlumem 3
16 4496033283 2 047.20 Pod Chlumem 3
17 3264701696 2 046.94 Pod Chlumem 3
18 8095010304 2 046.34 Pod Chlumem 3
19 8001563264 2 046.02 Pod Chlumem 3
20 6469950976 2 045.70 Pod Chlumem 3
21 6359151104 2 045.22 Pod Chlumem 3
22 8965106432 2 045.22 Pod Chlumem 3
23 3813560327 2 045.20 Pod Chlumem 3
24 3113299296 2 045.02 Pod Chlumem 3
25 3058841088 2 044.36 Pod Chlumem 3
26 7480496128 2 043.90 Pod Chlumem 3
27 4142138886 2 043.44 Pod Chlumem 3
28 3371989504 2 043.12 Pod Chlumem 3
29 8673897984 2 042.94 Pod Chlumem 3
30 6815137792 2 042.76 Pod Chlumem 3
31 9270990592 2 042.68 Pod Chlumem 3
32 2595096576 2 042.68 Pod Chlumem 3
33 7192409088 2 042.56 Pod Chlumem 3
34 4896359552 2 042.48 Pod Chlumem 3
35 6187798528 2 042.16 Pod Chlumem 3
36 6577458432 2 042.08 Pod Chlumem 3
37 8487369216 2 041.74 Pod Chlumem 3
38 5363602944 2 041.66 Pod Chlumem 3
39 2322173312 2 041.64 Pod Chlumem 3
40 1040024704 2 041.60 Pod Chlumem 3
41 4015129281 2 041.60 Pod Chlumem 3
42 9446815744 2 041.58 Pod Chlumem 3
43 3555130886 2 041.40 Pod Chlumem 3
44 5173546496 2 041.30 Pod Chlumem 3
45 5679826304 2 040.98 Pod Chlumem 3
46 2347439367 2 040.94 Pod Chlumem 3
47 8389010432 2 040.88 Pod Chlumem 3
48 9342348886 2 040.76 Pod Chlumem 3
49 4199268352 2 040.74 Pod Chlumem 3
50 7068625536 2 040.16 Pod Chlumem 3
51 3250830336 1 727.16 Pod Chlumem 3
52 7983277568 1 726.84 Pod Chlumem 3
53 9824281088 1 726.46 Pod Chlumem 3
54 4852831744 1 726.20 Pod Chlumem 3
55 7795098624 1 725.92 Pod Chlumem 3
56 8338713611 1 725.78 Pod Chlumem 3
57 3002586432 1 725.54 Pod Chlumem 3
58 1146233344 1 725.54 Pod Chlumem 3
59 2202551296 1 725.38 Pod Chlumem 3
60 9262156032 1 725.24 Pod Chlumem 3
61 5405926912 1 725.22 Pod Chlumem 3
62 8378308483 1 725.06 Pod Chlumem 3
63 1173513728 1 724.96 Pod Chlumem 3