Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:0Počet pracovišť mateřských škol:0

63. mateřská škola Plzeň, Lábkova 30, příspěvková organizace

Adresa: 
Lábkova 30
PSČ: 
318 00
Městský obvod:
Plzeň 3
Telefon: 
724 386 749
Ředitel: 
Mgr. Alena Držalová
Adresa poskytování vzdělání: 
Lábkova 30
Karla Steinera 27

Informace školy

Naše škola je složena ze dvou pracovišť. Ředitelství a šest tříd jsou v Lábkově ulici a tři třídy v ulici Karla Steinera.

Děti tráví v mateřské škole většinu dne, chceme proto, aby se u nás cítily dobře a chodily k nám rády. V tomto věku jsme pro ně druhým domovem, čemuž odpovídá i celkové prostředí. Veselé barvy, hračky, pomůcky, na zdech obrázky malých umělců, to všechno dohromady vytváří ideální prostředí pro hru i nenásilné učení. Součástí mateřských škol je přímý vstup do zahrad, které začnáme vybavovat herními prvky z akátu. Máme zde také dopravní hřiště i prostory pro míčové hry a další sporty.

Koncepci vzdělávání zaměřujeme na všestranný rozvoj dětské osobnosti se zvláštním důrazem na vztah k pohybu a k přírodě. V každé třídě působí paní učitelky, které připravují herní i vzdělávací program v souladu se školním vzdělávacím programem. S dětmi pracují po celý den, takže i v době volných her, řízených činností, stravování či pobytu venku. Jejich kvalifikační předpoklady napomáhají dětem v adaptaci, jejich odborné znalosti umožňují zařazovat  individualizovaný přístup ke vzdělávání každého jedince. Do mateřské školy pravidelně dochází školský logoped, který ve spolupráci s pedagogickým týmem pomáhá potřebným dětem s rozvojem komunikačních dovedností. V rámci programu naší mateřské školy je také široká nabídka zájmových aktivit, které napomáhají rozvíjet talent a prohlubují zájem dětí o nové poznání nebo dovednosti. Kromě vzdělávání se také specializujeme se na racionální stravovací a pitný režim, přičemž osvojení správných stravovacích návyků a základů správné životosprávy je samozřejmostí. Aby měly děti dostatek energie a dobře prospívaly, je pro ně jídlo připravováno podle zásad zdravé výživy.