Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:1191Počet přijatých dětí:1194

63. mateřská škola Plzeň, Lábkova 30, příspěvková organizace

Adresa: 
Lábkova 30
PSČ: 
318 00
Městský obvod:
Plzeň 3
Telefon: 
724 386 749
Ředitel: 
Mgr. Alena Držalová
Počet volných míst:
37
Adresa poskytování vzdělání: 
Lábkova 30
Karla Steinera 27

Informace školy

Naše škola je složena ze dvou pracovišť. Ředitelství a šest tříd jsou v Lábkově ulici a tři třídy v ulici Karla Steinera.

Děti tráví v mateřské škole většinu dne, chceme proto, aby se u nás cítily dobře a chodily k nám rády. V tomto věku jsme pro ně druhým domovem, čemuž odpovídá i celkové prostředí. Veselé barvy, hračky, pomůcky, na zdech obrázky malých umělců, to všechno dohromady vytváří ideální prostředí pro hru i nenásilné učení. Součástí mateřských škol je přímý vstup do zahrad, které začnáme vybavovat herními prvky z akátu. Máme zde také dopravní hřiště i prostory pro míčové hry a další sporty.

Koncepci vzdělávání zaměřujeme na všestranný rozvoj dětské osobnosti se zvláštním důrazem na vztah k pohybu a k přírodě. V každé třídě působí paní učitelky, které připravují herní i vzdělávací program v souladu se školním vzdělávacím programem. S dětmi pracují po celý den, takže i v době volných her, řízených činností, stravování či pobytu venku. Jejich kvalifikační předpoklady napomáhají dětem v adaptaci, jejich odborné znalosti umožňují zařazovat  individualizovaný přístup ke vzdělávání každého jedince. Do mateřské školy pravidelně dochází školský logoped, který ve spolupráci s pedagogickým týmem pomáhá potřebným dětem s rozvojem komunikačních dovedností. V rámci programu naší mateřské školy je také široká nabídka zájmových aktivit, které napomáhají rozvíjet talent a prohlubují zájem dětí o nové poznání nebo dovednosti. Kromě vzdělávání se také specializujeme se na racionální stravovací a pitný režim, přičemž osvojení správných stravovacích návyků a základů správné životosprávy je samozřejmostí. Aby měly děti dostatek energie a dobře prospívaly, je pro ně jídlo připravováno podle zásad zdravé výživy.

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání
1 4161853444 2 360.68 Lábkova 30
2 3716893768 2 084.12 Lábkova 30
3 9085006848 2 083.10 Karla Steinera 27
4 6376710528 2 082.32 Lábkova 30
5 9099807488 2 047.28 Karla Steinera 27
6 7917271808 2 046.54 Karla Steinera 27
7 6866760192 2 046.54 Karla Steinera 27
8 3129893129 2 045.68 Lábkova 30
9 8774515228 2 045.40 Lábkova 30
10 8993346048 2 045.26 Lábkova 30
11 9140359552 2 045.24 Lábkova 30
12 5340342304 2 044.64 Karla Steinera 27
13 6784972824 2 044.22 Lábkova 30
14 4062563844 2 043.56 Karla Steinera 27
15 9628037376 2 043.28 Lábkova 30
16 4508605184 2 042.40 Lábkova 30
17 8894118452 2 042.38 Lábkova 30
18 4915004288 2 042.34 Karla Steinera 27
19 3767077376 2 042.30 Karla Steinera 27
20 5518360321 2 042.24 Karla Steinera 27
21 3091944448 2 041.70 Karla Steinera 27
22 8551271424 2 041.54 Karla Steinera 27
23 5351350656 2 041.32 Karla Steinera 27
24 9963881472 2 041.24 Lábkova 30
25 3225837329 2 041.22 Lábkova 30
26 2553197056 2 040.96 Karla Steinera 27
27 9545327616 2 040.94 Karla Steinera 27
28 4700460032 2 040.84 Lábkova 30
29 8584682816 2 040.84 Karla Steinera 27
30 6208386565 2 040.30 Karla Steinera 27
31 3450476608 2 040.30 Karla Steinera 27
32 4381517312 2 040.30 Karla Steinera 27
33 8124529281 2 040.16 Lábkova 30
34 9568113664 2 040.06 Lábkova 30
35 3183078016 1 727.06 Karla Steinera 27
36 5278284288 1 727.04 Lábkova 30
37 2697944576 1 726.92 Lábkova 30