61. mateřská škola Plzeň, Nade Mží 3, příspěvková organizace