Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:0Počet pracovišť mateřských škol:0

57. mateřská škola Plzeň, Nad Dalmatinkou 1, příspěvková organizace

Adresa: 
Nad Dalmatinkou 1
PSČ: 
312 00
Městský obvod:
Plzeň 4
Telefon: 
724 395 754
Ředitel: 
Bc. Alena Kucíková
Adresa poskytování vzdělání: 
Nad Dalmatinkou 1

Informace školy

ORIENTAČNÍ TABULE MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mateřská škola má  19 volných míst  v běžných třídách MŠ a 10 míst  ve speciálních  třídách MŠ.

 

Sběr žádostí :  elektronicky do datové schránky školy, poštou,  e-mailem viz informace na stránkách: mszapis.plzen-edu.cz

 

Děti budou přijímány dle rámcových kritérií pro přijetí do MŠ zřizovaných městem Plzeň v souvislosti s využitím aplikace El. podpory zápisů do MŠ.

Informace k zápisu naleznete na našich webových stránkách : www.ms57.plzen.eu - sledujte naše stránky

 

Naše mateřská škola je umístěna v klidném prostředí v Plzni Lobzích a poskytuje předškolní vzdělání 140 dětem v šesti třídách.

Čtyři třídy jsou běžného typu a dvě třídy pro děti se speciálně vzdělávacími potřebami.

Ve třech třídách jsou zastoupeny všechny věkové kategorie od tří do šesti let.

Jsou zde vytvořeny komplexní materiální a personální podmínky pro vzdělávání mladších dětí.

Dětem se věnuje stálý odborně kvalifikovaný pedagogický kolektiv.

Mateřská škola má čtyři budovy s bezbariérovým přístupem. Vnitřní i venkovní prostory školy neustále modernizujeme ve spolupráci s ÚMO Plzeň 4.

Dostupnost MHD - 15, 29, 30.

Dětem nabízíme nadstandartní aktivity jako je výuka anglického jazyka, plavání, saunování v sauně mateřské školy, počítače a interaktivní tabule na všech třídách MŠ.

Podle poslední zprávy ČŠI z 20.2.2020 naše mateřská škola navazuje na svou dlouhodobou tradici spočívající ve kvalitní úrovni poskytovaného předškolního vzdělávání, konstatovanou již při minulé inspekční činnosti a dále v ní pokračujeme.. Důraz klademe na týmovou spolujpráci a vytváření zdravého školního klimatu.

Školní vzdělávací program je zaměřen tak, aby rozvíjel samostatné a zdravě sebevědomé děti, podporoval jejich osobnostní růst a probouzel chuť poznávat, tvořit a být samo sebou.

Pokládáme základy vzdělávání všem dětem podle jejich individuálních možností, zájmu a potřeb. Na  dvou speciálních třídách vzděláváme děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

Předškolní vzdělávání je realizováno ve vzdělávacím programu ,,Zdravá škola Dalmatinka,, a je zaměřeno na podporu zdravého způsobu života a rozvoje environmentální výchovy.