Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:1191Počet přijatých dětí:1194

57. mateřská škola Plzeň, Nad Dalmatinkou 1, příspěvková organizace

Adresa: 
Nad Dalmatinkou 1
PSČ: 
312 00
Městský obvod:
Plzeň 4
Telefon: 
724 395 754
Ředitel: 
Bc. Alena Kucíková
Počet volných míst:
19
Adresa poskytování vzdělání: 
Nad Dalmatinkou 1

Informace školy

ORIENTAČNÍ TABULE MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mateřská škola má  19 volných míst  v běžných třídách MŠ a 10 míst  ve speciálních  třídách MŠ.

 

Sběr žádostí :  elektronicky do datové schránky školy, poštou,  e-mailem viz informace na stránkách: mszapis.plzen-edu.cz

 

Děti budou přijímány dle rámcových kritérií pro přijetí do MŠ zřizovaných městem Plzeň v souvislosti s využitím aplikace El. podpory zápisů do MŠ.

Informace k zápisu naleznete na našich webových stránkách : www.ms57.plzen.eu - sledujte naše stránky

 

Naše mateřská škola je umístěna v klidném prostředí v Plzni Lobzích a poskytuje předškolní vzdělání 140 dětem v šesti třídách.

Čtyři třídy jsou běžného typu a dvě třídy pro děti se speciálně vzdělávacími potřebami.

Ve třech třídách jsou zastoupeny všechny věkové kategorie od tří do šesti let.

Jsou zde vytvořeny komplexní materiální a personální podmínky pro vzdělávání mladších dětí.

Dětem se věnuje stálý odborně kvalifikovaný pedagogický kolektiv.

Mateřská škola má čtyři budovy s bezbariérovým přístupem. Vnitřní i venkovní prostory školy neustále modernizujeme ve spolupráci s ÚMO Plzeň 4.

Dostupnost MHD - 15, 29, 30.

Dětem nabízíme nadstandartní aktivity jako je výuka anglického jazyka, plavání, saunování v sauně mateřské školy, počítače a interaktivní tabule na všech třídách MŠ.

Podle poslední zprávy ČŠI z 20.2.2020 naše mateřská škola navazuje na svou dlouhodobou tradici spočívající ve kvalitní úrovni poskytovaného předškolního vzdělávání, konstatovanou již při minulé inspekční činnosti a dále v ní pokračujeme.. Důraz klademe na týmovou spolujpráci a vytváření zdravého školního klimatu.

Školní vzdělávací program je zaměřen tak, aby rozvíjel samostatné a zdravě sebevědomé děti, podporoval jejich osobnostní růst a probouzel chuť poznávat, tvořit a být samo sebou.

Pokládáme základy vzdělávání všem dětem podle jejich individuálních možností, zájmu a potřeb. Na  dvou speciálních třídách vzděláváme děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

Předškolní vzdělávání je realizováno ve vzdělávacím programu ,,Zdravá škola Dalmatinka,, a je zaměřeno na podporu zdravého způsobu života a rozvoje environmentální výchovy.

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání
1 8605374729 2 400.66 Nad Dalmatinkou 1
2 4738677792 2 365.36 Nad Dalmatinkou 1
3 4426601984 2 363.34 Nad Dalmatinkou 1
4 3141875264 2 363.18 Nad Dalmatinkou 1
5 7424327685 2 082.60 Nad Dalmatinkou 1
6 2636150592 2 063.64 Nad Dalmatinkou 1
7 3450402432 2 044.66 Nad Dalmatinkou 1
8 5359666688 2 043.26 Nad Dalmatinkou 1
9 9224706566 2 041.84 Nad Dalmatinkou 1
10 6178682887 2 041.50 Nad Dalmatinkou 1
11 4402914304 2 041.00 Nad Dalmatinkou 1
12 8341686016 2 040.30 Nad Dalmatinkou 1
13 5990467328 1 726.94 Nad Dalmatinkou 1
14 4116433921 1 726.92 Nad Dalmatinkou 1
15 2747224364 1 726.74 Nad Dalmatinkou 1
16 8087940096 1 726.50 Nad Dalmatinkou 1
17 3679716864 1 726.46 Nad Dalmatinkou 1
18 7890305024 1 726.42 Nad Dalmatinkou 1
19 3590286336 1 725.70 Nad Dalmatinkou 1
20 5806318336 1 725.34 Nad Dalmatinkou 1
21 3344857636 1 725.00 Nad Dalmatinkou 1
22 6089475072 1 325.38 Nad Dalmatinkou 1
23 6009579264 1 280.58 Nad Dalmatinkou 1
24 3884643968 642.28 Nad Dalmatinkou 1