57. mateřská škola Plzeň, Nad Dalmatinkou 1, příspěvková organizace