Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:1199Počet přijatých dětí:1208

56. mateřská škola Plzeň, Budilovo náměstí 72, příspěvková organizace

Adresa: 
Budilovo náměstí 72
PSČ: 
321 00
Městský obvod:
Plzeň 6 - Litice
Telefon: 
377 828 889
Ředitel: 
Bc. Iveta Bohmannová
Počet volných míst:
18
Adresa poskytování vzdělání: 
Budilovo náměstí 72, Plzeň - Litice

Informace školy

Mateřská škola Litice je jednopatrová budova, která má dostatečné, členěné prostory a podnětné prostředí pro hry, různé činnosti dětí, jejich volný pohyb i sportování dětí. V přízemí budovy je třída Berušek a nově otevřená třída Broučků, šatny pro děti, šatna pro zaměstnance, školní kuchyně s jídelnou, sociální zařízení.

V I.poschodí je třída Včeliček, třída Čmeláčků, třída Motýlků, tělocvična a chodba, která je upravena pro hry dětí. Dále se zde nachází ředitelna, sociální zařízení pro děti i zaměstnance.

Vize naší mateřské školy:

"Neotvírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít ten správný klíč, aby si je otevřely samy.“

Filozofií naší školy je vytvořit mateřskou školu rodinného typu s úzkými vazbami na rodiče.

Vytvořit bezpečné prostředí pro všechny děti, kde budou děti prožívat plnohodnotné, radostné dětství ve společnosti svých kamarádů. Kde budou respektovány jejich zájmy, potřeby a individualita a kde budou mít příležitost prožívat, zkoumat, tvořit, zkoušet, samy se rozhodovat a spolupracovat s ostatními.

 Zaměříme se na lidové tradice a rozvoj estetické a hudební výchovy. Ve výchovně vzdělávací práci preferujeme sociální kulturní oblast.

Poslání mateřské školy je:

-  vést dítě ke zdravému životnímu stylu

- přiměřeně rozvíjet fyzické, psychické a sociální stránky dítěte

-  učit dítě životu v sociální skupině, rozvíjet toleranci a vzájemnou empatii

- budovat zdravé sebevědomí a sebejistotu dítěte

- aby děti uměly dobře komunikovat a vyjádřit svůj vlastní názor

- připravovat dítě ke vstupu do základní školy a k celoživotnímu učení

 Nadstandartní aktivity MŠ:

- naše MŠ má tělocvičnu, která je vybavena nadstandardními tělocvičnými prvky a průběžně podle možností dovybavována novým nářadím a pomůckami pro aktivity dětí

- děti se samy podílí na výzdobě školy, jejich práce jsou zpřístupněné a mohou je zhlédnout i rodiče

- zapojili jsme se do projektu Techmanie s názvem ,,TECHMANIA – NOVA DIMENZE“, týkající se polytechnického vzdělávání pro děti předšk. věku a získaly tak kufříky vybavené polytechnickými pomůckami

- pro předškoláky nabízíme nadstandartní aktivity - hra na zobcovou flétnu, angličtinu hrou, jógu pro děti, primární logopedii

- spolupracujeme s pedagogicko - psychologickou poradnou, svíčkárnou Rodas, s garantem projektu ,,Lví očko"(bezplatné testování zraku u dětí), s místními hasiči (besedy s ukázkou zásahu hasičů),s městskou policií (tematické besedy pro děti), s místní knihovnou, s 26. ZŠ v Liticích, se ZUŠ Terezie Brzkové, s ekoncetrem Tymián, se ZOO, kde sponzorujeme Kamzíka bělohlavého, kdy nás navštěvuje se zvířátkem pan Vobruba, využíváme ke sportovním aktivitám hřiště nejen místních házenkářů, ale i pozemního hokeje

 

Budeme vytvářet takové podmínky, aby se děti do mateřské školy těšily.     

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání
1 7706908032 2 364.88 Budilovo náměstí 72, Plzeň - Litice
2 2523468032 2 362.76 Budilovo náměstí 72, Plzeň - Litice
3 9682686728 2 362.20 Budilovo náměstí 72, Plzeň - Litice
4 7069031689 2 080.96 Budilovo náměstí 72, Plzeň - Litice
5 7116638725 2 080.68 Budilovo náměstí 72, Plzeň - Litice
6 8881929344 2 061.68 Budilovo náměstí 72, Plzeň - Litice
7 9748432128 2 060.08 Budilovo náměstí 72, Plzeň - Litice
8 2443790084 2 045.26 Budilovo náměstí 72, Plzeň - Litice
9 2855132928 2 044.50 Budilovo náměstí 72, Plzeň - Litice
10 2020604544 2 044.08 Budilovo náměstí 72, Plzeň - Litice
11 6075819776 2 043.66 Budilovo náměstí 72, Plzeň - Litice
12 7380231686 2 043.32 Budilovo náměstí 72, Plzeň - Litice
13 7056775168 2 043.18 Budilovo náměstí 72, Plzeň - Litice
14 7645978112 2 043.12 Budilovo náměstí 72, Plzeň - Litice
15 3862050048 2 042.74 Budilovo náměstí 72, Plzeň - Litice
16 2895292416 2 042.68 Budilovo náměstí 72, Plzeň - Litice
17 7094561282 2 042.32 Budilovo náměstí 72, Plzeň - Litice
18 4131038208 2 041.42 Budilovo náměstí 72, Plzeň - Litice
19 5516921632 645.52 Budilovo náměstí 72, Plzeň - Litice