Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:0Počet pracovišť mateřských škol:0

55. mateřská škola Plzeň, Mandlova 6, příspěvková organizace

Adresa: 
Mandlova 6
PSČ: 
301 00
Městský obvod:
Plzeň 3
Telefon: 
702 226 231, 725 840 858
Ředitel: 
Bc.Jana Wolmutová
Adresa poskytování vzdělání: 
Mandlova 6

Informace školy

Jsme  přece  mateřská,  vlastně  i otcovská  školka.    Vytváříme  dětem   rodinnou atmosféru  -  prostředí klidu a pohody, prostředí beze stresu a zbytečných organizačních zmatků,  které  mohou  být   zdrojem  neklidu  a  nervozity  dětí.

Víme, že:

  • předškolní věk je věkem her, používáme hru jako nejúčinnější výchovně vzdělávací prostředek. Vytváříme podmínky pro spontánní hru dětí.
  • dětem prospívá klid a pohoda - vytváříme rodinnou atmosféru.
  • pouze v podnětném prostředí se může dítě rozvinout v harmonickou osobnost.

Uvědomujeme si, že:

  • nejúčinnější výchova je výchova vlastním vzorem.

Pochopili jsme, že:

  • respektováním potřeb každého dítěte můžeme přispět k získávání potřebné sebedůvěry u dětí.
  • respektováním dítěte jako plnohodnotné bytosti jej vedeme k přijímání zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí.