Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:0Počet pracovišť mateřských škol:0

54. mateřská škola Plzeň, Staniční 72, příspěvková organizace

Adresa: 
Staniční 72
PSČ: 
312 00
Městský obvod:
Plzeň 4
Telefon: 
724176700
Ředitel: 
Bc. Lenka Šlechtová
Adresa poskytování vzdělání: 
Staniční 72

Informace školy

 

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Sběr všech přihlášek k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020:

čtvrtek 02.05.2019   15.00 - 17.00 hodin – hospodářský pavilon mateřské školy

pátek 03.05.2019  13.00 - 15.00 hodin - hospodářský pavilon mateřské školy

Vydávání rozhodnutí o přijetí

středa 15.05. 2019   15.00 – 17.00 hodin – ředitelna mateřské školy

čtvrtek 16.05.2019   10.00 – 12.00 hodin - ředitelna mateřské školy

 

Informace o mateřské škole.

Školka plná pohybu - provozní doba 6.30 - 17.30 hodin

Zápis do 54. mateřské školy, Staniční 72, se sportovním zaměřením   

Co nabízíme?

 • provozní dobu od 6.30 do 17.30hodin
 • cca 30 - 40 volných míst pro školní rok 2019/2020
 • speciální předškolní přípravu pro děti s odloženou školní docházkou
 • mladý, dynamický, neopotřebovaný pedagogický kolektiv, i zkušení pedagogové
 • 60% vysokoškolsky vzdělaných pedagogických pracovníků (Bc., Mgr.)
 • pravidelnou týdenní logopedickou péči školské logopedky
 • denní péči speciálního pedagoga - etopedie, psychopedie
 • odborné individuální konzultace pro rodiče k výchově, vzdělávání dětí
 • celoročně k výběru až 10 zájmových kroužků, provozovaných v odpoledních hodinách v MŠ ve spolupráci se Střediskem volného času Radovánek, Pallova ul.
 • celoroční plavání v bazénu na Slovanech
 • celoroční bruslení v Třemošné pod vedením dětských profi trenérů
 • estetickou výchovu kvalitní úrovně (hudební výchova, výtvarná výchova, rukodělné činnosti)
 • výuku angličtiny pro pokročilé i pro začátečníky hravými formami
 • několikrát ročně pořádání sportovních her pro děti
 • několikrát za rok exkurze, výlety
 • zajímavě koncipované pobyty venku, převážně aerobního charakteru
 • zdravou výživu využitím moderních technologií se zachováním maximální nutriční hodnoty jídel
 • celoškolní Akademie pro děti, rodiče i veřejnost

   prezentaci 54.mateřské školy se sportovním zaměřením najdete na  www.sportovnimsplzen.cz

Mateřská škola vytváří podmínky pro každodenní pravidelné, soustavné a opakující se pohybové činnosti.

Zabezpečuje tak:

 • získávání a zdokonalování pohybových dovedností nelokomočních, lokomočních a manipulačních
 • posilování tělesné – svalové a aerobní – i psychické zdatnosti
 • rozvoj pozitivních hodnot ve vztahu k pohybovým aktivitám a zdravému životnímu stylu
 • posílení samostatnosti, schopnosti rozhodovat se

Denní režim a program činností je stanoven tak, aby respektoval:

 • individuální potřebu pohybu
 • individuální předpoklady a individuální úroveň v pohybových dovednostech i v úrovni zdatnosti
 • omezenou schopnost soustředit se a setrvávat ve statistických polohách
 • touhu po informacích, zkoušení a experimentování
 • umožňovat a provokovat oboustrannou komunikaci, diskusi a účast dětí při stanovování pravidel
 • schopnost samostatně přemýšlet a vyvozovat poznatky
 • podněcovat vytváření vztahů mezi dětmi při činnostech
 • ale vyžadovat přiměřenou odpovědnost dětí za své chování (při porušování pravidel)

Dítě bude mít každodenně k dispozici:

 • prostor a pomůcky ke spontánním pohybovým činnostem
 • částečně i zcela řízené pohybové činnosti, které podněcují ke zvládání nových dovedností
 • pohybové dovednosti individuálně přiměřené, tedy různou úroveň úkolů a dovedností
 • pravidelné intenzivní aktivity pro zlepšování zdatnosti (řízené i spontánní)
 • přístupné informace o těle, pohybu a zdraví, propojené s praktickými činnostmi
 • pozitivní vztah dospělých k dětským pohybovým aktivitám
 • bezpečné prostředí
 • estetické prostředí
 • smysluplná pravidla
 • diskusi k tématům a pravidlům
 • dodržování pravidel
 • otázky, které ho povedou k poznání
 • různé možnosti řešení – výběr řešení a vlastní volbu i tvorbu
 • příležitost k experimentování
 • pozitivní přijetí a ocenění dětí
 • spolupráci a komunikaci s ostatními
 • otevřenost školy k rodičům a okolí.