Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:113Počet pracovišť mateřských škol:3

50. mateřská škola Plzeň, Družby 4, příspěvková organizace

Adresa: 
Družby 4
PSČ: 
312 00
Městský obvod:
Plzeň 4
Telefon: 
378 027 900, 724 146 944
Ředitel: 
Bc. Iveta Vernerová
Adresa poskytování vzdělání: 
Družby 4

Informace školy

Předpokládaný počet přijímaných dětí: 30

Naše mateřská škola prošla v roce 2015 rozsáhlou modernizací. Provoz byl ukončen k 15. 6. 2015 a znovu zahájen 21. 9. 2015. Celá stavba se stihla v době letních prázdnin.
Modernizace se týkala nového zateplení, střechy a fasády. Uvnitř se měnila elektroinstalace, ústřední topení a vzduchotechnika. Opravovaly se všechny povrchy stěn a stropů, pokládaly se nové podlahové krytiny. Celá mateřská škola se malovala. Budova je vybavena novými videotelefony.

V létě 2018 začala úprava vnitrobloku za poštou, která se týkala i naší 50. MŠ. Došlo k úpravě pozemku zahrady mateřské školy, bylo zhotoveno nové oplocení a zadní vrátka do zahrady. Po dokončení na podzim 2018 vznikla nová parkovací místa i pro rodiče odvážející děti do naší MŠ. Věříme, že rodičům nová parkovací místa usnadní cestu do školky i ze školky při vyzvedávání  dětí.

Provoz naší MŠ je od 1. 1. 2016 prodloužen - od 6.00 hod do 17:00 hod.

Budova mateřské školy je dvoupatrová, čtyřtřídní s kapacitou 104 dětí. V přízemí je ředitelna, čtyři šatny dětí, kuchyně, kancelář vedoucí školní jídelny, hygienická zařízení a interaraktivní herna. V suterénu se využívá prádelna, sklepy, sklady. V každém poschodí najdeme dvě třídy s hernami, sociálním zařízením a kuchyňkou.V obou patrech jsou zřízeny knihovny.
Škola je obklopena rozsáhlou zatravněnou zahradou se vzrostlými stromy a keři, které poskytují v letních měsících dostatek stínu k dětským hrám a odpočinku. Zahrada je vybavena čtyřmi pískovišti s ochrannými plachtami, sestavami se skluzavkami, houpačkami, houpadly, opičí drahou, balanční kladinkou, řetězovým mostem, lavičkami, domečky, překážkami a kolotoči. Nově dělají dětem na zahradě radost dřevěný vláček, houpadla, prolézací tunel a piknikový stůl s lavičkami. Zahrada poskytuje dostatek možností k pohybu a je celoročně využívána jak v dopoledních, tak v odpoledních hodinách. Všechny třídy a herny jsou prostorné, dostatečně osvětlené a vybavené nábytkem odpovídajícím výšce dětí. Na hračky i různé pomůcky děti dosáhnou, mohou si je samy vzít, manipulovat s nimi. Jejich množství je dostačující, nabídka se neustále dle možností doplňuje. Děti se podílejí výtvory na výzdobě tříd a šaten. Tímto prostory aktivně dotvářejí a dávají jim útulnější ráz.
Název našeho ŠVP „Já s písničkou jdu jako ptáček tralala lala …..“ napovídá, že nezastupitelné místo v našem vzdělávacím programu má hudba, zpěv, hudebně pohybové aktivity. Dále se zaměřujeme na ekologickou výchovu a podporujeme výchovu ke zdraví. Spolupracujeme s 22. ZŠ, PPP, SPC, Domovem pro seniory, Policií, Záchrannou stanicí živočichů, ZOO, studenty medicíny, hasiči a dalšími partnery včetně našeho zřizovatele MO Plzeň 4.
Naše mateřská škola nabízí plavání, sboreček, angličtinu a léčebný program "Perličky". Kromě toho si také hrajeme, cvičíme, zpíváme, přednášíme, malujeme, kreslíme, sportujeme, pomáháme si a máme se rádi, protože jsme všichni kamarádi... Přejeme si, aby se pro děti stal každý den prožitý v mateřské škole radostnou událostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života. „Dětství je ostrov, na který se vracíme po celý život.“.