Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:1191Počet přijatých dětí:1195

49. mateřská škola Plzeň, Puškinova 5, příspěvková organizace

Adresa: 
Puškinova 5
PSČ: 
301 00
Městský obvod:
Plzeň 3
Telefon: 
377 324 412
Ředitel: 
Ing. Bc. Helena Kaprasová
Počet volných míst:
8
Adresa poskytování vzdělání: 
Puškinova 5

Informace školy

Naše mateřská škola je umístěna v  historickém centru města vedle dominantní stavby židovské synagogy a meditační zahrady Miroslava Horníčka. Kapacita školy je 75 dětí. Součástí mateřské školy je jeslové oddělení s kapacitou 15 dětí. Třídy mateřské školy jsou rozděleny podle věku. Název ŠVP PV je : "Se čtyřlístkem, celým školním rokem", motto školy: "Poznávej, ochraňuj a měj rád". Prioritou je příprava dětí pro vstup do ZŠ. Filozofií školy je umožnit dětem šťastné aktivní dětství tím, že jim s celým kolektivem vytvoříme přátelské a tvořivé prostředí plné lásky, pochopení a kamarádské atmosféry tak, aby se zde cítily dobře, bezpečně a aby se k nám vždy rády vracely. Mateřská škola spolupracuje se 17. ZŠ, Odborem ŽP MMP, Městskou Policií. Dostatečně velké prostory tříd umožňují vytvoření hracích koutků i míst pro odpočinek nebo rušnější hravé aktivity. Každá třída má prostornou hernu, ložnici, sociální zařízení, šatnu a kabinet na různé pomůcky i sportovní náčiní. Zřizovatelem byla provedena rekonstrukce koupelen ve všech třídách a zateplení  pavilonů. Mateřská škola se může pochlubit pěkně uspořádanou zahradou. Jsou zde vzrostlé stromy, které tvoří v letních měsících příjemný stín. Mateřská škola získala 3 granty z dotace Životního prostředí na úpravu a osázení školní zahrady a 2 grany z nadace ČEZ na  herní prvky. Děti zde mají 2 pískoviště, hřiště, průlezky, kolotoč, vláček, houpací dřevěnou lávku, domeček a formanský vůz, Sestavu- Dřevěný hrad. Zahrada je pravidelně udržována. Pískoviště jsou kryta plachtami proti znečištění. Mateřská škola nabízí předplavecký kurz pro předškoláky, angličtinu hravou formou ve 2. třídě, návštěvy divadel, školní výlety, tvořivé dílny s rodiči, zahradní slavnost s rodiči na rozloučení se školním rokem se společným táborákem.

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání
1 2173377536 2 366.12 Puškinova 5
2 4142053126 2 364.34 Puškinova 5
3 8559452544 2 361.70 Puškinova 5
4 2809585408 2 361.00 Puškinova 5
5 3828248064 2 360.54 Puškinova 5
6 6448407936 2 100.98 Puškinova 5
7 9570846721 2 082.16 Puškinova 5
8 2565068032 2 080.86 Puškinova 5