Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:1191Počet přijatých dětí:1194

46. mateřská škola Plzeň, Fibichova 4, příspěvková organizace

Adresa: 
Fibichova 4
PSČ: 
323 00
Městský obvod:
Plzeň 1
Telefon: 
725434413
Ředitel: 
Karolína Štěpková
Počet volných míst:
13
Adresa poskytování vzdělání: 
Fibichova 4
Lidická 3

Informace školy

Naše škola je školou rodinného typu. Má čtyři třídy s kapacitou 83 dětí. Školu tvoří dvě pracoviště. Obě pracoviště včetně ředitelství se nachází v klidném prostředí ve vilových čtvrtí Plzeň – Bolevec, na adrese Fibichova 4 a Lidická 3. Program školy s názvem „Duhový rok" je zaměřen na rozvíjení pohybových aktivit, výchovu ke zdraví a zdravému životnímu stylu, na vytváření základních poznatků o možnostech ochrany našeho životního prostředí a na spolupráci s rodiči. Ve všech třídách jsou uplatňovány hravé a prožitkové formy a metody práce. Program je zaměřen na všestranný rozvoj dětí, u starších dětí postupně zvyšujeme nároky pro rozvíjení tělesné zdatnosti (turisticko poznávací vycházky, sportovní vyžití na školních zahradách a estetické prožitky. Doplňkovým programem je práce v keramické dílně, předplavecká výchova, ozdravný cyklus v infa sauně. Pro děti a celé jejich rodiny připravujeme pravidelně společná rodinná odpoledne se zajímavým programem. Podrobnější informace o škole naleznete na našich webových stránkách.

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání
1 2368391168 2 360.50 Lidická 3
2 6378535744 2 080.52 Lidická 3
3 2156407296 2 080.48 Lidická 3
4 4821350410 2 080.20 Lidická 3
5 3187662592 2 065.72 Lidická 3
6 3162878464 2 064.64 Lidická 3
7 6114679808 2 063.32 Lidická 3
8 4074950656 2 062.56 Lidická 3
9 5470387456 2 060.18 Lidická 3
10 6952143367 2 046.96 Lidická 3
11 9102648321 2 042.52 Lidická 3
12 6115403776 2 042.42 Lidická 3
13 5170227712 2 042.34 Lidická 3