Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:1199Počet přijatých dětí:1208

46. mateřská škola Plzeň, Fibichova 4, příspěvková organizace

Adresa: 
Fibichova 4
PSČ: 
323 00
Městský obvod:
Plzeň 1
Telefon: 
725434413
Ředitel: 
Karolína Štěpková
Počet volných míst:
16
Adresa poskytování vzdělání: 
Fibichova 4
Lidická 3

Informace školy

Naše škola je školou rodinného typu. Má čtyři třídy s kapacitou 83 dětí. Školu tvoří dvě pracoviště. Obě pracoviště včetně ředitelství se nachází v klidném prostředí ve vilových čtvrtí Plzeň – Bolevec, na adrese Fibichova 4 a Lidická 3. Program školy s názvem „Duhový rok" je zaměřen na rozvíjení pohybových aktivit, výchovu ke zdraví a zdravému životnímu stylu, na vytváření základních poznatků o možnostech ochrany našeho životního prostředí a na spolupráci s rodiči. Ve všech třídách jsou uplatňovány hravé a prožitkové formy a metody práce. Program je zaměřen na všestranný rozvoj dětí, u starších dětí postupně zvyšujeme nároky pro rozvíjení tělesné zdatnosti (turisticko poznávací vycházky, sportovní vyžití na školních zahradách a estetické prožitky. Doplňkovým programem je práce v keramické dílně, předplavecká výchova, ozdravný cyklus v infa sauně. Pro děti a celé jejich rodiny připravujeme pravidelně společná rodinná odpoledne se zajímavým programem. Podrobnější informace o škole naleznete na našich webových stránkách.

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání
1 6404776966 2 400.16 Fibichova 4
2 9388769376 2 366.12 Fibichova 4
3 4971718656 2 083.96 Fibichova 4
4 8591247369 2 082.72 Fibichova 4
5 3027590476 2 080.10 Fibichova 4
6 3704762368 2 064.48 Fibichova 4
7 2589694725 2 060.28 Fibichova 4
8 6097804288 2 046.98 Fibichova 4
9 7688062976 2 045.86 Fibichova 4
10 3812026884 2 044.80 Fibichova 4
11 2246968324 2 044.64 Fibichova 4
12 2717067008 2 044.64 Fibichova 4
13 4845560448 2 044.40 Fibichova 4
14 3077976322 2 043.14 Fibichova 4
15 2775794176 2 042.60 Fibichova 4
16 2365568551 2 041.96 Fibichova 4