Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:0Počet pracovišť mateřských škol:0

37. mateřská škola Plzeň, Barvínkova 18, příspěvková organizace

Adresa: 
Barvínkova 18
PSČ: 
326 00
Městský obvod:
Plzeň 2 - Slovany
Telefon: 
377 242 416
Ředitel: 
Jiřina Horáková Kizmanová
Adresa poskytování vzdělání: 
Barvínkova 18

Informace školy

Najdete nás ve vilové zástavbě plzeňské čtvrti Čechurov.

 „Barvínek“ (jak naší MŠ říkají děti i rodiče) je útulná dvoutřídní školka rodinného typu, kde k sobě máme všichni blízko, a tím pádem se dobře známe. Děti z obou tříd udržují se všemi dospělými blízké kamarádské vztahy, v nichž však nechybí prostor pro vzájemný respekt. Tráví hodně času pospolu, těší se na sebe a vzájemně si pomáhají. Ke školnímu areálu patří vlastní zahrada s pískovišti a herními prvky, které umožňují dětem pohybové vyžití prakticky během celého roku.

 

Během školního roku se uskutečňují různé pravidelné akce, které se staly tradičními pro naší mateřskou školu.

 •        logopedická prevence
 •        návštěvy divadel, muzeí, výstav, koncertů
 •        účast na sportovních akcích
 •        zapojení se do sportovního projektu "Děti na startu"
 •        návštěvy  divadel, hudebníků, kouzelníka apod. v naší MŠ
 •        "Mikulášská nadílka"
 •        akce s rodiči - v MŠ a na zahradě  - vánoční posezení, sportovní, tvořivá, pohádková odpoledne, apod. 
 •        "Karneval", "masopust"
 •        "Minimaturitka" - rozloučení s předškoláky˙
 •        vítání jara - vynášení Morény
 •        výlety na hrady a zámky v okolí Plzně
 •        výlety do lesa, ZOO
 •        ukázky výchovné práce
 •        oslavy MDD
 •        Den otevřených dveří v naší MŠ
 •        projektové dny
 •        tvorba dětských PORTFOLIÍ s výrobky, výtvarnými pracemi a fotografiemi, které mapují celou docházku v MŠ
 •        návštěvy  základních škol - 23. ZŠ Chválenická, Tyršova ZŠ a MŠ v Černicích