Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:0Počet pracovišť mateřských škol:0

31. mateřská škola Plzeň, Spojovací 7, příspěvková organizace

Adresa: 
Spojovací 7
PSČ: 
326 00
Městský obvod:
Plzeň 2 - Slovany
Telefon: 
377 443 407
Ředitel: 
Irena Petrášová
Adresa poskytování vzdělání: 
Spojovací 7

Informace školy

Vzhledem k tomu, že se MŠ nachází v prostorách přízemí panelového domu ve vnitřní zástavbě sídliště Slovany je zaměření naší mateřské školy všestranné podle potřeb a zájmů dětí, rodičů i veřejnosti.

Součástí MŠ je školní jídelna, která je dobře vybavena a esteticky upravena, působí rodinným dojmem. Předností mateřské školy je velká zahrada v klidném prostředí obklopena zelení, vybavena novými hracími prvky, které odpovídají bezpečnosti dětí.Květinky

Vzhledem velikosti MŠ zde pracuje 6 učitelek včetně ředitelky, kuchařka, pomocná kuchařka, školnice, uklízečka, vedoucí školní jídelny.Ostatní služby ekonomického a mzdového charakteru zajišťují soukromé firmy.

Podmínky vzdělávání:

Usilujeme o rozvoj osobnosti dítěte přirozenou, nenásilnou cestou, svět plný her, radostnou atmosféru, důvěru, bezpečí a porozumění mezi dítětem, učitelkou, zaměstnanci a rodiči. Chceme přispívat k posilování sebevědomí dítěte – aby vědělo jakou má hodnotu, k úspěšnosti vázat pocit osobní jistoty tak,aby mělo prostor pro svobodné rozhodování.myska

Klademe důraz na vytvoření rodinného prostředí. I když třídy nemají žádné specifické zaměření, chceme dosáhnout toho, aby děti vnímaly prostředí v MŠ jako neodmyslitelnou součást jejich života s vědomím, že zde mají spolehlivé kamarády a přátele.