Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:1191Počet přijatých dětí:1195

27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4, příspěvková organizace

Adresa: 
Dvořákova 4
PSČ: 
301 00
Městský obvod:
Plzeň 3
Telefon: 
724 276 867
Ředitel: 
Bc. Pavlína Ostrovská
Počet volných míst:
33
Adresa poskytování vzdělání: 
Dvořákova 4
Dvořákova 18

Informace školy

 

27. mateřská škola Plzeň:

 prostorná čtyřtřídní hlavní budova a nedaleké dvoutřídní odloučené pracoviště se nachází v Plzni na Borech, v jedné z nejhezčích i nejklidnějších čtvrtí krajského města. Obě budovy obklopují  zahrady plné různých rostlin, dřevin a herních prvků pro děti. Zahrady jsme pro děti vytvořili tak, aby byly pro děti velmi pestré, podnětné a probouzely v nich vztah k přírodě. Zahrada u hlavní budovy školy má nově bylinkovou zahrádku s různými druhy bylin, o které se děti starají. Novým prvkem této zahrady je i velká trampolína, která rozvíjí hrubou motoriku a koordinaci pohybu u dětí. Zahradu u hlavní budovy využívají také děti z odloučeného pracoviště.

Při prvním pohledu na objekt naší MŠ jistě každého upoutá nevšední vzhled. Fasáda v žlutooranžové kombinaci je pomalována obrázky členů rodiny želviček. Tato skutečnost byla vybrána záměrně. Chceme totiž vytvořit dětem takové prostředí a podmínky, ve kterých se budou cítit bezpečně a naše škola se jim stane druhým domovem (název ŠVP: ,,Být spokojený jako želva“). Živé dvě želvičky se nachází v mašince v přízemní chodbě hlavní budovy. K estetické výzdobě  interiéru používáme převážně přírodní materiály, veselé barevy, výrobky dětí i dospělých.

Každá z šesti tříd mateřské školy je vybavena dřevěným nábytkem s vysokou funkčností a estetickou hodnotou. Výška nábytku odpovídá vzrůstu dětí. Herny jsou vybaveny šplhadly a houpačkami, které slouží k pohybovému rozvoji dětí. Vše je uzpůsobeno tak, aby děti samy rozhodovaly o druhu své pohybové aktivity. Ve třídách jsou umístěny i horolezecké stěny, které rozšiřují pohybovou nabídku a uspokojují i hyperaktivní děti. V každé třídě se nachází dostatek her, hraček a vybavení pro hry a všestranné vzdělávání dětí.

Sociální zařízení je vybavené vodovodními bateriemi s namíchávanou vodou (děti se mohou samostatně obsluhovat bez nebezpečí, že se opaří). K rozvoji sebeobslužných činností přispívá též vybavení tříd termonádobami, které se nenáročně obsluhují a děti se mohou napít bez asistence druhé osoby. Na pitný režim klademe mimořádný důraz a to i při pobytu na zahradě v teplém období roku.

Pět tříd mají maximální kapacitu naplnění 25 dětmi, jedna třída na odloučeném pracovišti má maximální kapacitu naplnění 10 dětmi.

Součástí MŠ je i prostorná a dobře vybavená školní kuchyně s denní kapacitou 135 jídel pro děti a 24 jídel pro zaměstnance. A musíme konstatovat, že nám vaří dobře, chutně, zdravě a jídla jsou esteticky upravena při servírování. Na odloučené pracoviště se jídla dováží.

Provozní doba v mateřsté škole je:

Dvořákova 4:     6.30 - 16.30 hodin

Dvořákova 18:   6.30 - 16.00 hodin

V době prázdnin je zpravidla v provozu hlavní budova - Dvořákova 4 (podle počtu přihlášených dětí je v provozu počet tříd).

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání
1 2615732224 2 400.72 Dvořákova 4
2 2143995832 2 366.00 Dvořákova 4
3 8030727681 2 363.66 Dvořákova 4
4 6859617289 2 363.36 Dvořákova 4
5 6902168064 2 361.72 Dvořákova 4
6 3971061325 2 360.72 Dvořákova 4
7 6354656368 2 086.92 Dvořákova 4
8 8104111744 2 084.44 Dvořákova 4
9 2437851523 2 084.08 Dvořákova 4
10 6604028928 2 082.62 Dvořákova 4
11 5363581443 2 082.08 Dvořákova 4
12 6641595008 2 081.96 Dvořákova 4
13 7812005376 2 081.86 Dvořákova 4
14 5370127368 2 081.58 Dvořákova 4
15 3343655424 2 081.58 Dvořákova 4
16 7818540736 2 081.22 Dvořákova 4
17 2445828484 2 080.64 Dvořákova 4
18 8401024326 2 080.56 Dvořákova 4
19 7827712511 2 080.18 Dvořákova 4
20 4898818563 2 063.44 Dvořákova 4
21 6027984128 2 060.62 Dvořákova 4
22 2913874244 2 047.18 Dvořákova 4
23 3802596352 2 046.58 Dvořákova 4
24 7331717129 2 046.58 Dvořákova 4
25 3864009088 2 046.54 Dvořákova 4
26 4396446208 2 046.34 Dvořákova 4
27 3465989232 2 046.30 Dvořákova 4
28 2647411904 2 045.96 Dvořákova 4
29 2816608512 2 045.88 Dvořákova 4
30 9458118912 2 045.84 Dvořákova 4
31 9986516992 2 045.74 Dvořákova 4
32 4500286208 2 045.58 Dvořákova 4
33 8447877376 2 045.54 Dvořákova 4