Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:0Počet pracovišť mateřských škol:0

27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4, příspěvková organizace

Adresa: 
Dvořákova 4
PSČ: 
301 00
Městský obvod:
Plzeň 3
Telefon: 
724 276 867
Ředitel: 
Bc. Pavlína Ostrovská
Adresa poskytování vzdělání: 
Dvořákova 4
Dvořákova 18

Informace školy

 

27. mateřská škola Plzeň:

 prostorná čtyřtřídní hlavní budova a nedaleké dvoutřídní odloučené pracoviště se nachází v Plzni na Borech, v jedné z nejhezčích i nejklidnějších čtvrtí krajského města. Obě budovy obklopují  zahrady plné různých rostlin, dřevin a herních prvků pro děti. Zahrady jsme pro děti vytvořili tak, aby byly pro děti velmi pestré, podnětné a probouzely v nich vztah k přírodě. Zahrada u hlavní budovy školy má nově bylinkovou zahrádku s různými druhy bylin, o které se děti starají. Novým prvkem této zahrady je i velká trampolína, která rozvíjí hrubou motoriku a koordinaci pohybu u dětí. Zahradu u hlavní budovy využívají také děti z odloučeného pracoviště.

Při prvním pohledu na objekt naší MŠ jistě každého upoutá nevšední vzhled. Fasáda v žlutooranžové kombinaci je pomalována obrázky členů rodiny želviček. Tato skutečnost byla vybrána záměrně. Chceme totiž vytvořit dětem takové prostředí a podmínky, ve kterých se budou cítit bezpečně a naše škola se jim stane druhým domovem (název ŠVP: ,,Být spokojený jako želva“). Živé dvě želvičky se nachází v mašince v přízemní chodbě hlavní budovy. K estetické výzdobě  interiéru používáme převážně přírodní materiály, veselé barevy, výrobky dětí i dospělých.

Každá z šesti tříd mateřské školy je vybavena dřevěným nábytkem s vysokou funkčností a estetickou hodnotou. Výška nábytku odpovídá vzrůstu dětí. Herny jsou vybaveny šplhadly a houpačkami, které slouží k pohybovému rozvoji dětí. Vše je uzpůsobeno tak, aby děti samy rozhodovaly o druhu své pohybové aktivity. Ve třídách jsou umístěny i horolezecké stěny, které rozšiřují pohybovou nabídku a uspokojují i hyperaktivní děti. V každé třídě se nachází dostatek her, hraček a vybavení pro hry a všestranné vzdělávání dětí.

Sociální zařízení je vybavené vodovodními bateriemi s namíchávanou vodou (děti se mohou samostatně obsluhovat bez nebezpečí, že se opaří). K rozvoji sebeobslužných činností přispívá též vybavení tříd termonádobami, které se nenáročně obsluhují a děti se mohou napít bez asistence druhé osoby. Na pitný režim klademe mimořádný důraz a to i při pobytu na zahradě v teplém období roku.

Pět tříd mají maximální kapacitu naplnění 25 dětmi, jedna třída na odloučeném pracovišti má maximální kapacitu naplnění 10 dětmi.

Součástí MŠ je i prostorná a dobře vybavená školní kuchyně s denní kapacitou 135 jídel pro děti a 24 jídel pro zaměstnance. A musíme konstatovat, že nám vaří dobře, chutně, zdravě a jídla jsou esteticky upravena při servírování. Na odloučené pracoviště se jídla dováží.

Provozní doba v mateřsté škole je:

Dvořákova 4:     6.30 - 16.30 hodin

Dvořákova 18:   6.30 - 16.00 hodin

V době prázdnin je zpravidla v provozu hlavní budova - Dvořákova 4 (podle počtu přihlášených dětí je v provozu počet tříd).