Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:1191Počet přijatých dětí:1195

24. mateřská škola Plzeň, Schwarzova 4, příspěvková organizace

Adresa: 
Schwarzova 4
PSČ: 
301 00
Městský obvod:
Plzeň 3
Telefon: 
377 423 798
Ředitel: 
Věra Fikarová
Počet volných míst:
32
Adresa poskytování vzdělání: 
Schwarzova 4

Informace školy

Cílem našeho předškolního vzdělávání je získání důležitých základů pro život dítěte pro jeho další rozvoj učení a vzdělávání, základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, základy pro schopnost být sám sebou a zároveň se umět přizpůsobit životu v sociální komunitě kulturní i multikulturní.

Ve výchovně vzdělávací práci tříd, kromě cílů uvedených ve Školním vzdělávacím programu školy, který je vypracovaný v souladu s dokumentem "Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání" se v letošním školním roce zaměřujeme na:

  • respektování a dodržování předem stanovených pravidel
  • samostatnost dětí, sebeobsluha
  • zvládnutí kulturně hygienických a zdravotně preventivních návyků
  • zapojení se do kolektivu, pohybovat se ve skupině dětí
  • spolupraci, přijímání autority
  • zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, starat se o ně, umět je uklidit
  • orientování se bezpečně ve známém prostředí
  • rozvoj jemné motoriky, počítačové a jazykové gramotnosti
  • správné držení těla a správné dýchání, zlepšování fyzické kondice
  • u nejstarších dětí na přípravu pro úspěšný vstup do další etapy života, nejen do školy

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání
1 6021089281 2 085.32 Schwarzova 4
2 3003262272 2 084.52 Schwarzova 4
3 4584157184 2 083.60 Schwarzova 4
4 8999028224 2 082.90 Schwarzova 4
5 2248684608 2 082.74 Schwarzova 4
6 9855700482 2 082.52 Schwarzova 4
7 5985820161 2 082.34 Schwarzova 4
8 6364603008 2 081.18 Schwarzova 4
9 2994818048 2 081.12 Schwarzova 4
10 9720461056 2 062.40 Schwarzova 4
11 8199342083 2 060.18 Schwarzova 4
12 9466780168 2 046.92 Schwarzova 4
13 2515132928 2 046.80 Schwarzova 4
14 7331717129 2 046.58 Schwarzova 4
15 2742365952 2 046.50 Schwarzova 4
16 2227968654 2 046.26 Schwarzova 4
17 8715161648 2 046.06 Schwarzova 4
18 4500286208 2 045.58 Schwarzova 4
19 8447877376 2 045.54 Schwarzova 4
20 7858419584 2 045.30 Schwarzova 4
21 3608879616 2 045.18 Schwarzova 4
22 6197439232 2 044.50 Schwarzova 4
23 7794990083 2 044.40 Schwarzova 4
24 7685424896 2 044.40 Schwarzova 4
25 6494678016 2 044.34 Schwarzova 4
26 6773568768 2 044.24 Schwarzova 4
27 7009797124 2 044.22 Schwarzova 4
28 4731207424 2 044.02 Schwarzova 4
29 2868408832 2 044.02 Schwarzova 4
30 7892595712 2 043.94 Schwarzova 4
31 3191727616 2 043.72 Schwarzova 4
32 2795316224 2 043.72 Schwarzova 4