Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:0Počet pracovišť mateřských škol:0

22. mateřská škola Plzeň, Z. Wintra 19, příspěvková organizace

Adresa: 
Z. Wintra 19
PSČ: 
301 00
Městský obvod:
Plzeň 3
Telefon: 
602 137 092
Ředitel: 
Bc. Monika Ženíšková
Adresa poskytování vzdělání: 
Z. Wintra 19
Náměstí Míru 4
Mánesova 67

Informace školy

Naší vizí je vytvořit bezpečné prostředí pro všechny děti, kde budou respektovány jejich zájmy, potřeby a individualita a kde budou mít příležitost prožívat, zkoumat, tvořit, zkoušet, samy se rozhodovat a spolupracovat s ostatními.

Mateřská škola se nachází v klidné části městského obvodu Plzeň 3. V současné době je mateřská škola šestitřídní, působí ve třech budovách po dvou třídách, vždy jedna třída mladších, 3-5letých dětí a druhá třída starších, 4-7letých dětí. Celková kapacita mateřské školy je 139 dětí. K pobytu venku využívají všechna pracoviště rozlehlé zahrady, které podněcují k pohybovým aktivitám, ke hrám s přírodními materiály a k pozorování změn v přírodě.

V posledních letech se zaměřujeme na environmentální výchovu, nabízíme dětem činnosti s moderními technologiemi, věnujeme zvýšenou pozornost logopedické prevenci a podporujeme děti v pohybových aktivitách.