Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:0Počet pracovišť mateřských škol:0

17. mateřská škola Plzeň, Čapkovo náměstí 4, příspěvková organizace

Adresa: 
Čapkovo náměstí 4
PSČ: 
326 00
Městský obvod:
Plzeň 2 - Slovany
Telefon: 
+420 606 468 212
Ředitel: 
Mgr. Kateřina Matoušíková
Adresa poskytování vzdělání: 
Čapkovo náměstí 4

Informace školy

Zveme všechny rodiče a jejich dětičky na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve čtvrtek 4.4.2019 - více informací na webových stránkách.

17. mateřská škola Plzeň, Čapkovo nám. 4 se nachází ve vnitrobloku v blízkosti polikliniky Slovany, kousek od zastávek tramvajových linek č.1 a č.2 a autobusů č.29 a č.30. Školka má kapacitu 109 dětí. 

Prostory mateřské školy průběžně renovujeme, modernizujeme. Všechny třídy jsou vybaveny kvalitními didaktickými pomůckami a hračkami.

Od září 2019 bude ve školce v rámci OP VVV Šablony II působit jednou týdně speciální pedagožka, která bude u dětí provádět diagnostické testy, testy školní zralosti, testy laterality, bude se věnovat dětem s odkladem školní docházky, dětem s podpůrnými opatřeními, atd. Také bude prováděna u dětí logopedická depistáž a logopedická asistentka bude s dětmi s logopedickými problémy provádět nápravu řeči. 

Od září bude odpolední sportovní kroužek pro rodiče s dětmi, děti mohou zpívat ve školním pěveckém sboru Sluníčko, všechny děti se budou hravou formou seznamovat se základy anglického jazyka v rámci dopoledních činností s učitelkou z naší mateřské školy a v odpoledních hodinách bude i nadále probíhat placená výuka AJ s externí lektorkou. Naše školka usiluje o získání certifikace "Rodiče vítáni",  kterou získá jen škola otevřená a přístupná rodičům, snažící se o co největší propojení školky a rodičů, zajímající se o názory rodičů na práci školy, atd.

Naše školka organizuje pro předškolní děti školu v přírodě na Šumavě, v prvním pololetí probíhá v bazenu na Slovanech plavecký kurz, do naší školky jezdí každý měsíc různé divadelní soubory, celoročně jezdíme s dětmi na výlety, na výukové programy do Újezda nade Mží, do Milínova, do Prusin, dále chodíme s dětmi do Obvodní knihovny Slovany, pořádáme spoustu akcí ve školce jako je Halloween, soutěž o nejkrásnější podzimní dekoraci, Čert a Mikuláš, Vánoční besídky, Karneval, odpolední dílny pro rodiče s dětmi, Pálení čarodějnic, spaní ve školce, jezdíme do svíčkárny, do Muzea loutek, do Techmanie, do ZOO, atd.

Všechny paní učitelky chodí v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na školení a semináře a nové poznatky uplatňují ve své práci.

Školní vzdělávací program s názvem "Ve školce U Sluníčka poznáváme život a svět" končí v srpnu 2019 a nyní se připravuje zcela nový Školní vzdělávací program.