Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:0Počet pracovišť mateřských škol:0

16. mateřská škola Plzeň, Korandova 11, příspěvková organizace

Adresa: 
Korandova 11
PSČ: 
301 00
Městský obvod:
Plzeň 3
Telefon: 
+420 602 173 920
Ředitel: 
Miroslava Dočekalová
Adresa poskytování vzdělání: 
Korandova 11

Informace školy

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu s názvem „ Pohodová školička „

Výchovně vzdělávací cíle a záměry směřujeme na připravenost dětí k vykročení do školy a dále do života jako jedinečné osobnosti s ohledem na jejich možnosti a schopnosti, na jejich zájmy, rodinné tradice ...

Naším záměrem je vybavit děti tak, aby byly samostatné ve všech oblastech (hygiena, společenské chování, sebeobsluha ...),aby dokázaly logicky a tvořivě jednat a přemýšlet, aby uměly být zodpovědní ve svém jednání a konání, dovedly se rozhlížet a orientovat ve světě kolem sebe.

Naše činnosti směřují k tomu, aby se dobře uplatnily v životě a měly přitom ve tvářích úsměv, pohodu a spokojenost.