Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:1191Počet přijatých dětí:1194

16. mateřská škola Plzeň, Korandova 11, příspěvková organizace

Adresa: 
Korandova 11
PSČ: 
301 00
Městský obvod:
Plzeň 3
Telefon: 
+420 602 173 920
Ředitel: 
Miroslava Dočekalová
Počet volných míst:
11
Adresa poskytování vzdělání: 
Korandova 11

Informace školy

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu s názvem „ Pohodová školička „

Výchovně vzdělávací cíle a záměry směřujeme na připravenost dětí k vykročení do školy a dále do života jako jedinečné osobnosti s ohledem na jejich možnosti a schopnosti, na jejich zájmy, rodinné tradice ...

Naším záměrem je vybavit děti tak, aby byly samostatné ve všech oblastech (hygiena, společenské chování, sebeobsluha ...),aby dokázaly logicky a tvořivě jednat a přemýšlet, aby uměly být zodpovědní ve svém jednání a konání, dovedly se rozhlížet a orientovat ve světě kolem sebe.

Naše činnosti směřují k tomu, aby se dobře uplatnily v životě a měly přitom ve tvářích úsměv, pohodu a spokojenost.

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání
1 9200114688 2 364.80 Korandova 11
2 4143822336 2 361.78 Korandova 11
3 3993019392 2 102.44 Korandova 11
4 4533264644 2 083.86 Korandova 11
5 4013394944 2 080.26 Korandova 11
6 3605927552 2 046.16 Korandova 11
7 9958444168 2 044.12 Korandova 11
8 2795316224 2 043.72 Korandova 11
9 2798245763 2 043.22 Korandova 11
10 7605726208 2 043.00 Korandova 11
11 6415310082 2 042.74 Korandova 11