Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:1199Počet přijatých dětí:1208

16. mateřská škola Plzeň, Korandova 11, příspěvková organizace

Adresa: 
Korandova 11
PSČ: 
301 00
Městský obvod:
Plzeň 3
Telefon: 
+420 377 325 948
Ředitel: 
Miroslava Dočekalová
Počet volných míst:
11
Adresa poskytování vzdělání: 
Korandova 11

Informace školy

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu s názvem „ Pohodová školička „

Výchovně vzdělávací cíle a záměry směřujeme na připravenost dětí k vykročení do školy a dále do života jako jedinečné osobnosti s ohledem na jejich možnosti a schopnosti, na jejich zájmy, rodinné tradice ...

Naším záměrem je vybavit děti tak, aby byly samostatné ve všech oblastech (hygiena, společenské chování, sebeobsluha ...),aby dokázaly logicky a tvořivě jednat a přemýšlet, aby uměly být zodpovědní ve svém jednání a konání, dovedly se rozhlížet a orientovat ve světě kolem sebe.

Naše činnosti směřují k tomu, aby se dobře uplatnily v životě a měly přitom ve tvářích úsměv, pohodu a spokojenost.

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání
1 8305846016 2 364.34 Korandova 11
2 9884815616 2 362.76 Korandova 11
3 8328838112 2 083.72 Korandova 11
4 2436657408 2 081.02 Korandova 11
5 7477584896 2 080.82 Korandova 11
6 9540789768 2 080.26 Korandova 11
7 3526969088 2 080.26 Korandova 11
8 3081364288 2 046.60 Korandova 11
9 8831701504 2 046.06 Korandova 11
10 3128375808 2 045.48 Korandova 11
11 9375774976 2 045.06 Korandova 11