Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:0Počet pracovišť mateřských škol:0

Spádovost

Na území města Plzně je vymezeno šest školských obvodů mateřských škol, které tvoří území městských obvodů.

Pro určení spádové školy je rozhodující místo trvalého pobytu dítěte (v případě cizince místo pobytu) - § 34 odst. 3 školského zákona.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně č. 9/2018 (PDF), kterou se stanoví školské obvody základních škol a mateřských škol zřizovaných statutárním městem Plzeň.

Přehled mateřských škol zřizovaných statutárním městem Plzeň podle školských obvodů (DOCX).