Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:0Počet pracovišť mateřských škol:0
 • 0. Základní informace od 9. 3. 2021
 • 1. Vydávání žádostí 15. 4. - 3. 5. 2021
 • 2. Sběr žádostí 4. 5. - 5. 5. 2021
 • 3. Přijímací řízení od 6. 5. 2021

Systém pro zápis dětí do mateřských škol

 

Informace k zápisům na školní rok 2021/2022 budou zveřejněny začátkem března 2021 s ohledem na aktuální epidemiologický stav a opatření MŠMT v této věci.

Jak postupovat?

Dříve než začne vydávání žádostí o přijetí, doporučujeme vám seznámit se s průběhem přijímacího řízení a kritérii pro přijímání dětí do mateřských škol.

Pokud vaše dítě dosáhne do 31. 8. 2021 věku 5-ti let, je pro něj od 1. 9. 2021 předškolní vzdělávání povinné. Více informací naleznete zde

Správní řád Vám umožňuje podat žádost o přijetí do MŠ:

 • do datové schránky školy,
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 • poštou,
 • osobní podání.

V případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte postupujte podle pokynů mateřské školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Více informací o přijímacím řízení

Jaké jsou cíle projektu?

Poskytnout rodičům pro zápisy na školní rok 2021/2022 možnost vytvořit online žádost o přijetí.

Přínosy projektu:

 • Zajištění transparentnosti přijím. řízení
 • Poskytnutí rodičům online informací
 • Zjednodušení administrace
 • Poskytnutí zpětné vazby zřizovateli

Vážení rodiče,

Prosíme, abyste v současné mimořádné situaci byli vstřícní a solidární s ostatními rodiči a využívali možnosti vzít zpět žádost o přijetí v těch mateřských školách, kde se Vaše dítě umístilo "nad čarou" a už nyní jste rozhodnuti, že tuto mateřskou školu Vaše dítě navštěvovat nebude.

Výše uvedené rozhodnutí učiňte nejpozději do 22. 5. 2020 a toto rozhodnutí oznamte ředitelkám těch MŠ, které Vaše dítě nebude navštěvovat.

Děkujeme za Vaši vstřícnost.