Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:0Počet pracovišť mateřských škol:0
 • 0. Základní informace od 25. 3. 2019
 • 1. Vydávání žádostí 15. 4. - 1. 5. 2019
 • 2. Sběr žádostí 2. 5. - 3. 5. 2019
 • 3. Přijímací řízení od 4. 5. 2019

Systém pro zápis dětí do mateřských škol

Systém vám umožní vytvořit žádost o přijetí (přihlášku) ve formátu pdf., kterou vyplníte, zajistíte potvrzení od dětského lékaře o očkování dítěte (netýká se dětí s povinným předškolním vzděláváním) a v době sběru žádostí odnesete na vybranou mateřskou školu.

 

Správní řád Vám dále umožňuje podat žádost o přijetí do MŠ:

 • doručením písemné žádosti na vybrané MŠ (v době sběru žádostí) osobně nebo poštou
 • podáním žádosti v elektronické podobě nebo jinými technickými prostředky za podmínky, že žádost bude do 5 dnů potvrzena
 • ústním podáním žádosti v MŠ se sepsáním protokolu.

Jak postupovat?

Dříve než začne vydávání žádostí o přijetí, doporučujeme vám seznámit se s průběhem přijímacího řízení a kritérii pro přijímání dětí do mateřských škol.

Pokud vaše dítě dosáhne do 31. 8. 2019 věku 5-ti let, je pro něj od 1. 9. 2019 předškolní vzdělávání povinné. Více informací naleznete zde

Popis průběhu přijímacího řízení a kritéria pro přijetí naleznete na těchto stránkách.

V případě, že se hlásíte do více MŠ, vyplňte žádost pouze jednou a vytiskněte si ji v požadovaném počtu výtisků. Na každém výtisku je nutné potvrzení lékaře o očkování dítěte (netýká se dětí s povinným předškolním vzděláváním). Žádost osobně doneste do vámi vybraných MŠ.

Více informací o přijímacím řízení

Jaké jsou cíle projektu?

Poskytnout rodičům pro zápisy na školní rok 2019/2020 možnost vytvořit online žádost o přijetí.

Přínosy projektu:

 • Zajištění transparentnosti přijím. řízení
 • Poskytnutí rodičům online informací
 • Zjednodušení administrace
 • Poskytnutí zpětné vazby zřizovateli

Správní řád Vám dále umožňuje podat žádost o přijetí do MŠ:

 • Doručením písemné žádosti na vybrané MŠ (v době sběru žádostí) osobně nebo poštou
 • Podáním žádosti v elektronické podobě nebo jinými technickými prostředky za podmínky, že žádost bude do 5 dnů potvrzena
 • Ústním podáním žádosti v MŠ se sepsáním protokolu.