Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:0Počet pracovišť mateřských škol:0
  • 0. Základní informace od 19. 3. 2018
  • 1. Vydávání přihlášek 16. 4. - 1. 5. 2018
  • 2. Sběr přihlášek 2. 5. - 3. 5. 2018
  • 3. Přijímací řízení od 4. 5. 2018

Systém pro zápis dětí do mateřských škol

Systém vám umožní vytvořit přihlášku, kterou vyplníte, zajistíte potvrzení od dětského lékaře o očkování dítěte (netýká se dětí s povinným předškolním vzděláváním) a v době sběru přihlášek odnesete na vybranou mateřskou školu.

 

Zápisy do mateřských škol pro rok 2018 se nyní připravují.

Jak zápis do mateřských škol probíhá?

1.
Vydávání žádostí
16. 4. - 1. 5. 2018
 
2.
Sběr žádostí
2. 5. - 3. 5. 2018
 
3.
Přijímací řízení
od 4. 5. 2018

Spádová škola

Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte
(§ 36 odst. 5 školského zákona).

Jak postupovat?

Dříve než začne vydávání přihlášek, doporučujeme vám seznámit se
s průběhem přijímacího řízení a kritérii pro přijímání dětí do mateřských škol.

Pokud vaše dítě dosáhne do 31. 8. 2018 věku 5-ti let, je pro něj od 1. 9. 2018 předškolní vzdělávání povinné. Více informací naleznete zde

Popis průběhu přijímacího řízení a kritéria pro přijetí naleznete na těchto stránkách.

V případě, že se hlásíte do více MŠ, vyplňte přihlášku pouze jednou a vytiskněte si ji v požadovaném počtu výtisků. Na každém výtisku je nutné potvrzení lékaře o očkování dítěte (netýká se dětí s povinným předškolním vzděláváním). Přihlášku osobně doneste do vámi vybraných MŠ.

Více informací o přijímacím řízení

Jaké jsou cíle projektu?

Poskytnout rodičům pro zápisy na školní rok 2018/2019 možnost vytvořit online přihlášku.

Přínosy projektu:

  • Zajištění transparentnosti přijím. řízení
  • Poskytnutí rodičům online informací
  • Zjednodušení administrace
  • Poskytnutí zpětné vazby zřizovateli