Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:1199Počet přijatých dětí:1208

Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace

Adresa: 
Vřesinská 17
PSČ: 
326 00
Městský obvod:
Plzeň 2 - Slovany
Telefon: 
378 027 021
Ředitel: 
Mgr.,Bc. Hana Stýblová
Počet volných míst:
5
Adresa poskytování vzdělání: 
Vřesinská 17

Informace školy

ZŠ Plzeň Božkov slučuje mateřskou školu, ZŠ s 1.- 5. ročníkem, školní družinu a školní jídelnu.

Mateřská škola je od 1.9.2008 rozšířena o jednu novou učebnu, sborovnu pro učitelky, sklad lehátek a bylo rozšířeno sociální zařízení. Děti ke své činnosti mimo prostory mateřské školy využívají tělocvičnu školy a školní hřiště. V loňském roce byl upraven školní dvůr pro potřeby dětí z mateřské školy. K tématickým vycházkám využívají pěkné okolí Božkova. Mateřská škola pracuje podle ŠVP - Ahoj školko!, který je doplněn o výuku angličtinya plavání. Učitelky mateřské školy úzce spolupracují s učitelkami základní školy. MŠ byla zapojena do mezinárodního projektu Good start to school, diagnostické nástroje z tohoto programu využívají ve své práci.


Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání
1 2802449922 2 365.30 Vřesinská 17
2 9045455366 2 362.28 Vřesinská 17
3 1034342784 2 360.04 Vřesinská 17
4 7642342144 2 083.30 Vřesinská 17
5 6888262144 2 080.16 Vřesinská 17