Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:0Počet pracovišť mateřských škol:0

89. mateřská škola Plzeň, Habrová 8, příspěvková organizace

Adresa: 
Habrová 8
PSČ: 
326 00
Městský obvod:
Plzeň 2 - Slovany
Telefon: 
724 137 865
Ředitel: 
Bc. Jiřina Solfronková
Adresa poskytování vzdělání: 
Habrová 8

Informace školy

Naše mateřská škola je umístěna v klidném prostředí, hned vedle městského parku a zároveň v blízkosti řeky. Tato poloha zpříjemňuje pobyty venku a podporuje aktivní poznávání přírody a světa kolem nás. Zároveň umožňuje různé sportovní vyžití. Výhodou školky je také rozsáhlá zahrada s různými zákoutími a herními prvky. Komplex MŠ zahrnuje tři pavilony, z nichž jeden v sobě skrývá také hospodářské zázemí. Ke každé z pěti tříd přísluší také šatna, toalety a kuchyňka pro výdej obědů, přičemž jedna třída je koncipována pro menší počet dětí. Všechny třídy jsou prostorné, prosluněné a vkusně i funkčně vybavené.

Během pobytu dětí v MŠ dbáme na harmonický vývoj dítěte, komunikační a sociální dovednosti a také individuální přístup ke každému dítěti.

V současné době vycházejí veškeré výchovně vzdělávací aktivity v MŠ z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je reprezentován školním vzdělávacím programem (ŠVP) s názvem „Tajemství na habrové stráni, aneb pojďte s námi za poznáním".

Cílem ŠVP je mimo jiné přirozenou formou podporovat osobnostní a sociální rozvoj dítěte, podporovat a rozvíjet sociální a citové vztahy mezi dětmi a připravit je na start do další životní etapy. V neposlední řadě také program usiluje o začlenění MŠ do místního společenství, formou spolupráce s rodiči, prarodiči, okolními ZŠ, domovy pro seniory atd.