Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:1332Počet pracovišť mateřských škol:55

87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace

Adresa: 
Komenského 46
PSČ: 
323 00
Městský obvod:
Plzeň 1
Telefon: 
377 520 385
Ředitel: 
Ivana Huclová
Adresa poskytování vzdělání: 
Komenského 46

Informace školy

 

87.mateřská škola je v síti "Mateřských škol podporujících zdraví"

MŠ je umístěna ve středu sídliště Bolevec. Má celkem 8 tříd smíšených. 1 třída je pro děti nově nastupující věku 2,5 - 3 roky. Na této třídě je kladen důraz na adaptaci dětí a maximální spolupráci s rodiči. Děti zde mají klidné aktivity a přizpůsoben režim dne. Na této třídě pracuje s pedagogy chůva. V případě volné kapacity MŠ můžeme na tuto třídu přijmout v omezeném počtu také děti věku 2 roky.

Každá třída má 2 herny, které dětem zajišťují dostatek prostoru pro pohyb a hry. Třídy jsou prostorné, prosluněné. O pohodu a příjemné prostředí se starají kvalifikované učitelky. Povoz školy zajišťuje velmi vstřícný provozní personál.

U školy je prostorná zahrada, vybavená zahradními prvky, které jsou dle potřeby opravovány nebo měněny.

Škola má částečně bezbariérový přístup / ke třídě nejmladších dětí/.

Podporujeme zdraví, zdravý životní styl. Využíváme aktivity na podporu zdraví přímo v objektu školy:

  • Solná komora
  • Vířivý bazén
  • Sauna- infra
  • Na některé třídě je umístěna menší horolezecká stěna nebo provazový žebřík

Ve spolupráci se ZŠ Bolevecká, využíváme pravidelně tělocvičny v ZŠ a ZŠ organizuje pro naše děti 1x ročně sportovní dopoledne /odpoledne/.

Předškolním dětem je nabízen v areálu plaveckého bazénu Lochotín, předplavecký kurz - 1x v roce po dobu 3 měsíců. Otevřeli jsme spolupráci na jaře 2018 se stadionem Třemošná, kam s dětmi věku 5 - 6 let dojíždíme na bruslení.

Pořádáme časté výlety, vycházky do vzdálenějšího okolí školy. o městem PlzeňZapojejume se do sportovních projektů pořádaných obvodem nebo městem Plzeň.

Webové stránky školy: www.kosici.cz