Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:0Počet pracovišť mateřských škol:0

81. mateřská škola Plzeň, Hodonínská 53, příspěvková organizace

Adresa: 
Hodonínská 53
PSČ: 
323 00
Městský obvod:
Plzeň 1
Telefon: 
377 259 025
Ředitel: 
Bc.Hana Steinbachová
Adresa poskytování vzdělání: 
Břeclavská 12
Hodonínská 53

Informace školy

 

Naše mateřská škola je umístěna v lokalitě severního předměstí Plzně Lochotín, v centru sídliště Vinice. Nachází sw v těsné blízkosti Lochotínského parku, velké

Zoologické zahrady a Dinoparku a má dvě pracoviště, 6 tříd s kapacitou 138 dětí. Na pracoviště Břeclavská se může umístit 112 dětí a na pracoviště Hodonínská 26 dětí.

Pracujeme dle Školního vzdělávacího programu ,,Chceš si hrát, svět objevit? Probuď oči, uši, srdce, s kamarády můžeš jít"

Záměrem mateřské školy je nadále všestranně rozvíjet osobnosti dětí s ohledem na jejich individuální dispozice, potřeby a zájmy. Zlepšovat podmínky pro výchovu a vzdělávání

– materiální i sociální, nadále rozšiřovat spolupráci mateřské školy s dalšími institucemi, účast na akcích v rámci obce a v regionu města Plzně.  Doplňkovým programem je předplavecká výchova,

ozdravný cyklus v infa sauně, sportování v Centru aktivit v Krašovské, pravidelné návštěvy v ZOO a botanické zahradě, v Techmánii a další zajímavé činnosti pro děti.

Podporovat vytvoření „komunity mateřské školy“ např. do výchovně vzdělávací práce zapojovat nejen personál mateřské školy, ale i rodiče dětí, rodiče dětí ze sociálně

znevýhodněného prostředí tak, aby byla postupně vytvořena širší a pestrá komunita mateřské školy. Zpojovat mateřskou školu do dění v obci a regionu. Mezi projekty naší školy

patří například spolupráce se ZOO+ Akvatera Plzeň - výukové programy "Putování za zvířátky" (ekologická výchova), spolupráce s knihovnou města Plzeň- Vinice "Z pohádky do

pohádky". atd.