Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:0Počet pracovišť mateřských škol:0

64. mateřská škola Plzeň, Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Adresa: 
Pod Chlumem 3
PSČ: 
312 00
Městský obvod:
Plzeň 4
Telefon: 
602 450 383
Ředitel: 
Ing. Bc. Mariana Mužíková
Adresa poskytování vzdělání: 
Pod Chlumem 3

Informace školy

64. mateřská škola je umístěna v pěkné zahradě na okraji města, mimo hlavní ulici, v klidové zóně, v městském obvodu Plzeň 4 – Doubravka.  V blízkosti školy je pak využíváno pro školní akce krásné okolí Zábělé a Chlumu. Škola sousedí s areálem 14. ZŠ Plzeň a ZUŠ Bedřicha Smetany v Plzni.

Posláním mateřské školy je podporovat tvořivost, citovost a aktivitu dětí. Ve spolupráci s rodinou rozvíjet jejich samostatnost a zodpovědnost k sobě i k druhým, utvářet a rozvíjet jejich osobnost tak, aby po absolvování naší mateřské školy byly maximálně fyzicky, psychicky a sociálně samostatné v úrovni odpovídající jejich věku.

Motto naší školy - "Každý umí něco nejlépe" - vystihuje snahu zaměstnanců dětem pomáhat objevovat a prohlubovat jejich možnosti a nové obzory.

Školní program je založený na aktivních činnostech dětí a osvojování poznatků probíhá formou pochopení souvislostí (pokusy, pozorování, tvořivé činnosti, řešení problémových situací, logické hádanky apod.). Dlouhodobé projekty a tématické celky prostupují celý rok.