Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:1199Počet přijatých dětí:1208

57. mateřská škola Plzeň, Nad Dalmatinkou 1, příspěvková organizace

Adresa: 
Nad Dalmatinkou 1
PSČ: 
312 00
Městský obvod:
Plzeň 4
Telefon: 
724 395 754
Ředitel: 
Bc. Alena Kucíková
Počet volných míst:
40
Adresa poskytování vzdělání: 
Nad Dalmatinkou 1

Informace školy

ORIENTAČNÍ TABULE MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mateřská škola má  30 volných míst  v běžných třídách MŠ a 10 míst  ve speciálních  třídách MŠ.

 

Sběr žádostí :  Ředitelna školy

Datum : 2. 5. 2019      od 8,00  do  11;    od 12. 30  do 16, 00 hod.

Datum : 3. 5. 2019     od 8,00    do 12,00 hod.   -  pro děti se spec.vzdělávacími potřebami 

Děti budou přijímány dle rámcových kritérií pro přijetí do MŠ zřizovaných městem Plzeň v souvislosti s využitím aplikace El. podpory zápisů do MŠ.

Informace k zápisu naleznete na našich webových stránkách : www.ms57.plzen.eu

 

Naše mateřská škola je umístěna v klidném prostředí v Plzni Lobzích a poskytuje předškolní vzdělání 140 dětem v šesti třídách.

Čtyři třídy jsou běžného typu a dvě třídy pro děti se speciálně vzdělávacími potřebami.

Ve třech třídách jsou zastoupeny všechny věkové kategorie od tří do šesti let.

Jedna třída je zřízena pro děti 2 - 3leté. Jsou zde vytvořeny komplexní materiální a personální podmínky pro vzdělávání mladších dětí.

Dětem se věnuje stálý odborně kvalifikovaný pedagogický kolektiv.

Mateřská škola má čtyři budovy s bezbariérovým přístupem. Vnitřní i venkovní prostory školy neustále modernizujeme ve spolupráci s ÚMO Plzeň 4.

Dostupnost MHD - 15, 29, 30.

Dětem nabízíme nadstandartní aktivity jako je výuka anglického jazyka, plavání, saunování v sauně mateřské školy, počítače a interaktivní tabule na všech třídách MŠ.

Podle poslední zprávy ČŠI z 25.4.2014 se kvalita školy opět zvýšila i přes její dlouhodobě nadprůměrně hodnocenou úroveň.

Školní vzdělávací program je zaměřen tak, aby rozvíjel samostatné a zdravě sebevědomé děti, podporoval jejich osobnostní růst a probouzel chuť poznávat, tvořit a být samo sebou.

Pokládáme základy vzdělávání všem dětem podle jejich individuálních možností, zájmu a potřeb. Na  dvou speciálních třídách vzděláváme děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

Předškolní vzdělávání je realizováno ve vzdělávacím programu ,,Zdravá škola Dalmatinka,, a je zaměřeno na podporu zdravého způsobu života a rozvoje environmentální výchovy.

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání
1 3327903104 2 401.06 Nad Dalmatinkou 1
2 9106877696 2 366.66 Nad Dalmatinkou 1
3 2802100482 2 366.40 Nad Dalmatinkou 1
4 5795494004 2 363.18 Nad Dalmatinkou 1
5 5361593728 2 362.66 Nad Dalmatinkou 1
6 9697572096 2 361.36 Nad Dalmatinkou 1
7 2878141696 2 360.10 Nad Dalmatinkou 1
8 6853946888 2 087.22 Nad Dalmatinkou 1
9 3616067584 2 085.26 Nad Dalmatinkou 1
10 7367690688 2 082.92 Nad Dalmatinkou 1
11 2360704768 2 081.38 Nad Dalmatinkou 1
12 8985030490 2 066.18 Nad Dalmatinkou 1
13 4935211776 2 045.52 Nad Dalmatinkou 1
14 7690418944 2 045.52 Nad Dalmatinkou 1
15 8566666249 2 042.78 Nad Dalmatinkou 1
16 4335561344 2 042.00 Nad Dalmatinkou 1
17 8964749824 2 040.74 Nad Dalmatinkou 1
18 6243985664 2 040.70 Nad Dalmatinkou 1
19 4257293984 2 040.46 Nad Dalmatinkou 1
20 5698049277 2 040.16 Nad Dalmatinkou 1
21 6709089287 1 727.04 Nad Dalmatinkou 1
22 7712513792 1 726.74 Nad Dalmatinkou 1
23 5470089693 1 726.18 Nad Dalmatinkou 1
24 2311169792 1 726.08 Nad Dalmatinkou 1
25 9593543424 1 725.68 Nad Dalmatinkou 1
26 6124001286 1 724.84 Nad Dalmatinkou 1
27 3906955776 1 723.24 Nad Dalmatinkou 1
28 5167930886 1 723.16 Nad Dalmatinkou 1
29 2317188744 1 723.00 Nad Dalmatinkou 1
30 9020746752 1 722.86 Nad Dalmatinkou 1
31 4965027328 1 721.62 Nad Dalmatinkou 1
32 5996978512 1 721.62 Nad Dalmatinkou 1
33 3313131456 1 721.26 Nad Dalmatinkou 1
34 9748708864 1 721.14 Nad Dalmatinkou 1
35 4236726784 964.00 Nad Dalmatinkou 1