Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:1332Počet pracovišť mateřských škol:55

57. mateřská škola Plzeň, Nad Dalmatinkou 1, příspěvková organizace

Adresa: 
Nad Dalmatinkou 1
PSČ: 
312 00
Městský obvod:
Plzeň 4
Telefon: 
724 395 754
Ředitel: 
Bc. Alena Kucíková
Adresa poskytování vzdělání: 
Nad Dalmatinkou 1

Informace školy

ORIENTAČNÍ TABULE MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mateřská škola má 30 volných míst v běžných třídách MŠ a 5 volných míst ve speciálních  třídách MŠ.

 

Sběr žádostí :  Ředitelna školy

Datum : 2.5.2018      od 9,00   do 15,00 hod.

Datum : 3.5.2018     od 9,00    do 12,00 hod.   -  pro děti se spec.vzdělávacími potřebami 

Děti budou přijímány dle rámcových kritérií pro přijetí do MŠ zřizovaných městem Plzeň v souvislosti s využitím aplikace El. podpory zápisů do MŠ.

Informace k zápisu naleznete na našich webových stránkách : www.ms57.plzen.eu

 

Naše mateřská škola je umístěna v klidném prostředí v Plzni Lobzích a poskytuje předškolní vzdělání 140 dětem v šesti třídách.

Čtyři třídy jsou běžného typu a dvě třídy pro děti se speciálně vzdělávacími potřebami.

Ve třech třídách jsou zastoupeny všechny věkové kategorie od tří do šesti let.

Jedna třída je zřízena pro děti 2 - 3leté. Jsou zde vytvořeny komplexní materiální a personální podmínky pro vzdělávání mladších dětí.

Dětem se věnuje stálý odborně kvalifikovaný pedagogický kolektiv.

Mateřská škola má čtyři budovy s bezbariérovým přístupem. Vnitřní i venkovní prostory školy neustále modernizujeme ve spolupráci s ÚMO Plzeň 4.

Dostupnost MHD - 15, 29, 30.

Dětem nabízíme nadstandartní aktivity jako je výuka anglického jazyka, plavání, saunování v sauně mateřské školy, počítače a interaktivní tabule na všech třídách MŠ.

Podle poslední zprávy ČŠI z 25.4.2014 se kvalita školy opět zvýšila i přes její dlouhodobě nadprůměrně hodnocenou úroveň.

Školní vzdělávací program je zaměřen tak, aby rozvíjel samostatné a zdravě sebevědomé děti, podporoval jejich osobnostní růst a probouzel chuť poznávat, tvořit a být samo sebou.

Pokládáme základy vzdělávání všem dětem podle jejich individuálních možností, zájmu a potřeb. Na  dvou speciálních třídách vzděláváme děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

Předškolní vzdělávání je realizováno ve vzdělávacím programu ,,Zdravá škola Dalmatinka,, a je zaměřeno na podporu zdravého způsobu života a rozvoje environmentální výchovy.