Zápis dětí do mateřských škol - Plzeň
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:1199Počet přijatých dětí:1208

55. mateřská škola Plzeň, Mandlova 6, příspěvková organizace

Adresa: 
Mandlova 6
PSČ: 
301 00
Městský obvod:
Plzeň 3
Telefon: 
702 226 231, 725 840 858
Ředitel: 
Bc.Jana Wolmutová
Počet volných míst:
35
Adresa poskytování vzdělání: 
Mandlova 6

Informace školy

Jsme  přece  mateřská,  vlastně  i otcovská  školka.    Vytváříme  dětem   rodinnou atmosféru  -  prostředí klidu a pohody, prostředí beze stresu a zbytečných organizačních zmatků,  které  mohou  být   zdrojem  neklidu  a  nervozity  dětí.

Víme, že:

  • předškolní věk je věkem her, používáme hru jako nejúčinnější výchovně vzdělávací prostředek. Vytváříme podmínky pro spontánní hru dětí.
  • dětem prospívá klid a pohoda - vytváříme rodinnou atmosféru.
  • pouze v podnětném prostředí se může dítě rozvinout v harmonickou osobnost.

Uvědomujeme si, že:

  • nejúčinnější výchova je výchova vlastním vzorem.

Pochopili jsme, že:

  • respektováním potřeb každého dítěte můžeme přispět k získávání potřebné sebedůvěry u dětí.
  • respektováním dítěte jako plnohodnotné bytosti jej vedeme k přijímání zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí.

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání
1 5039464448 2 366.66 Mandlova 6
2 2219826688 2 364.10 Mandlova 6
3 7594209286 2 363.82 Mandlova 6
4 9304064128 2 363.70 Mandlova 6
5 3716142087 2 363.50 Mandlova 6
6 2442956893 2 362.20 Mandlova 6
7 5172601344 2 362.20 Mandlova 6
8 9104161024 2 361.62 Mandlova 6
9 2463625216 2 361.42 Mandlova 6
10 2670772485 2 360.46 Mandlova 6
11 2295363072 2 085.64 Mandlova 6
12 6501842944 2 084.42 Mandlova 6
13 9066187527 2 081.88 Mandlova 6
14 5561826048 2 081.30 Mandlova 6
15 9251918848 2 080.82 Mandlova 6
16 4256635291 2 080.58 Mandlova 6
17 9867318272 2 063.84 Mandlova 6
18 9711884288 2 062.34 Mandlova 6
19 9377048576 2 061.70 Mandlova 6
20 4423644672 2 060.50 Mandlova 6
21 8906847488 2 046.70 Mandlova 6
22 1097056256 2 046.54 Mandlova 6
23 4112121344 2 046.28 Mandlova 6
24 2029779712 2 046.12 Mandlova 6
25 9627052164 2 045.18 Mandlova 6
26 7292714243 2 044.90 Mandlova 6
27 3290805764 2 044.88 Mandlova 6
28 2987462419 2 044.88 Mandlova 6
29 2612410624 2 044.84 Mandlova 6
30 9318375844 2 044.84 Mandlova 6
31 2499501312 2 044.66 Mandlova 6
32 7647845696 2 044.12 Mandlova 6
33 6087750486 2 043.98 Mandlova 6
34 9303084825 2 043.66 Mandlova 6
35 9727123456 2 043.46 Mandlova 6
36 1020521856 2 041.26 Mandlova 6